bxs1

بازی یکی از ارکان مهم زندگی کودک است و کودکی که به هر طریقی از بازی کردن محروم شود، هرگز نمی تواند در زندگی آینده خود موفق و با اعتماد به نفس باشد.

 

اما بیماری های مسری از این جهت نیز خیلی نگران کننده هستند و وقتی کودکان مسائل بهداشتی را رعایت نمی کنند، والدین حق دارند که نگران فرزندانشان شوند.

 

اما آیا بازی در طبیعت مثلا خاک بازی برای کودکان مضر است؟

 

نظریه ای می گوید که وقتی بچه ها بیشتر در معرض باکتری و ویروس باشند، احتمال اینکه بیشتر به آلرژی و آسم و دیگر بیماری ها در دوران بزرگسالی خود دچار شوند، زیاد است.

 

در واقع بچه هایی که خواهر یا برادر بزرگتر دارند که مراقب آن ها هستند، به نظر می رسد که کمتر دچار آلرژی می شوند.

 

اما برخی دیگر هم معتقدند که وقتی بچه ها در معرض خاک و کثیفی قرار می گیرند، سیستم ایمنی آن ها با قرار گرفتن در معرض میکروب ها تقویت می شود، به طوری که بدن کودک می تواند یاد بگیرد که خود را سازگار کرده و کنترل کند.

می توانید به کودک خود او یاد دهید، زمانی که با خاک بازی می کند، هرگز دست خود را به سمت صورت و یا دهان خود نبرد

به این ترتیب می توان گفت که خاک بازی بچه ها به جهاتی مفید است و به جهاتی مضر.

 

با این توصیفات چه کنیم؟ آیا واقعا به کودکمان اجازه خاک بازی را ندهیم؟

 

در واقع این بسته به نظر خودتان دارد.

 

می توانید به او یاد دهید، زمانی که با خاک بازی می کند، هرگز دست خود را به سمت صورت و یا دهان خود نبرد.

همچنین پس از اتمام بازی به سرعت دست خود را با آب و صابون بشوید و مکانی که در آن بازی می کند باید عاری از هر گونه اشیای تیز و برنده باشد.

 

یادآور می شویم که بازی یکی از ارکان مهم زندگی کودک است و کودکی که به هر طریقی از بازی کردن محروم شود، هرگز نمی تواند در زندگی آینده خود موفق و با اعتماد به نفس باشد.

 

با این تفاسیر به والدین اکیدا توصیه می کنیم که زمانی را برای گردش کودکان در طبیعت و بازی با آنها اختصاص دهید.

منبع:تبیان