در ادامه به چند نمونه از عوامل روان شناختی که می تواند به اضطراب در کودک منجر شود و این نوع مشکلات را برای کودکان به وجود آورد اشاره می شود

با وجود پژوهش های انجام شده، علت دندان قروچه دقیقاً مشخص نیست. در برخی موارد به دلیل منظم نبودن دندان های بالا و پایین یا واکنش به درد این عارضه پدید می آید اما علاوه بر موارد ذکر شده یا مسائل مربوط به رشد کودک در بسیاری از موارد استرس، تنش یا خشم نیز علت های قابل توجه دیگری است.
 
خواب های پریشان نیز گاه علل پزشکی دارد و هم ممکن است متاثر از اضطراب های کودک باشد. در ادامه به چند نمونه از عوامل روان شناختی که می تواند به اضطراب در کودک منجر شود و این نوع مشکلات را برای کودکان به وجود آورد اشاره می شود:

اضطراب از کجا می آید؟
وقایع ترسناکی که کودک طی روز از طریق تلویزیون، کتاب ها، بازی های رایانه ای و یا دوستان با آن ها رو به رو می شود.

1 - یکی از عوالمی که باعث کابوس دیدن کودک می شود مشاجرات، مشکلات عاطفی و رقابت های دشوار با همسالان .

2 - علت دوم کابوس های شبانه کودکان تنها ماندن طولانی مدت و در نتیجه درگیر شدن ذهن کودک با تخیلاتی که محتوای ترسناکی دارد.

3 - بیمار شدن، طول کشیدن دوره درمان و رو به رو شدن با وضعیت های درمانی غیرقابل درک هم می تواند از عوامل به وجود آمدن کابوس در خواب کودک شود. .

4 - تغییرات عمده در زندگی که از قبل آمادگی مواجهه با آن ها در کودک ایجاد نشده است مانند تغییر محل زندگی، ورود به یک محیط آموزشی جدید، دوری از فردی که به او وابسته شده است، تولد فرزندی دیگر و ...

5 - عامل پنجم کابوس دیدن کودک، بی نظمی در برنامه های روزمره که باعث می شود کودک قابلیت پیش بینی رویدادها را نداشته باشد.

6 - مشاجرات والدین، منتقل کردن مشکلات مالی یا شغلی والدین به کودک و همچنین ترساندن کودک به عنوان یک روش تربیتی اشتباه از سوی برخی والدین.

7 - عامل آخر کابوس های شبانه کودکان خستگی بیش از حد نیز گاه افکار کودک را مغشوش می کند.منبع : khorasannews.com

گردآوری کودک آکاایران