اغلب کودکان در مورد محل درد و علت درد توضیح واضحی نمی دهند. هنگامی که کودک شما دچار درد شکم باشد، مشکلات مختلفی می توانند باعث آن شده باشند.

از کودک خود سئوال های زیادی بپرسید و به علائم کودک دقت کنید تا علت درد کودکتان را دریابید.

هنگامی که یک کودک دل درد دارد، اغلب برای والدین سخت است که بفهمند


منبع تبیان

گردآوری کودک آکاایران