اوتیسم (درخودماندگی) یک اختلال رشدی دوره کودکی است که علاجی ندارد. کودکان مبتلا به اوتیسم مشکلاتی در تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط دارند، و ممکن است به رفتارهای تکراری دست بزنند.

علائم رایج اوتیسم اینها هستند:

درخودفروفته، بی تفاوت و بی اعتنا به نظر رسیدن.

عدم پاسخدهی هنگام صدا کردن نام شخص.

عدم برقراری تماس شخصی با دیگر افراد.

اشکال در برقراری ارتباط با دیگران.

انجام دادن حرکات یا رفتارهای تکراری مانند تکان دادن، تابیدن، یا وررفتن با خود.

بی علاقگی یا اکراه نسبت به اداهای بدنی.

دیر زبان باز کردن و تاخیر در رشد زبانی.

ندانستن چگونه بازی کردن با دیگر کودکان.


منبع : همشهری آنلاین

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نشانه های اوتیسم' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/otism.html'>نشانه های اوتیسم</a></strong> در کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اوتیسم در کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/otism.html'>اوتیسم در کودکان</a></strong>, اوتیسم چیست, اوتیسم بادرخودماندگی, علائم رایج اوتیسم, کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تربیت کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/21512.html'>تربیت کودکان</a></strong>, بی تفاوت و بی اعتنا کودکان, تغذیه کودکان, بیماری های کودکان و راه درمان آن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>, اوتیسم بادرخودماندگی, کودکان مبتلا به اوتیسم, بی تفاوت و بی اعتنا, بی علاقگی کودکان, دیر <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زبان باز کردن کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/20132268196.html'>زبان باز کردن کودک</a></strong>, بازی کردن <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نشانه های اوتیسم' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/otism.html'>نشانه های اوتیسم</a></strong> در کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اوتیسم در کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/otism.html'>اوتیسم در کودکان</a></strong>, اوتیسم چیست, اوتیسم بادرخودماندگی, علائم رایج اوتیسم, کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تربیت کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/21512.html'>تربیت کودکان</a></strong>, بی تفاوت و بی اعتنا کودکان, تغذیه کودکان, بیماری های کودکان و راه درمان آن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>, اوتیسم بادرخودماندگی, کودکان مبتلا به اوتیسم, بی تفاوت و بی اعتنا, بی علاقگی کودکان, دیر <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='زبان باز کردن کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/20132268196.html'>زبان باز کردن کودک</a></strong>, بازی کردن