رفتار نامناسب با کودکانی که دچار شب ادراری هستند موجب ادامه این مشکل و ابتلای یبوست در آنان می شود و شب ادارای در کودکان زیر ۵/۵ سال به درمان نیاز ندارد.

کودکانی که شب ادراری دارند نباید مواد رنگی مثل شیر کاکائو، شکلات، آب میوه های صنعتی و همچنین سوسیس و کالباس که مثانه را تحریک می کند، مصرف کنند.

شب ادراری در کودکان بالای ۵/۵ سال هر سال ۱۵ درصد کاهش می یابد و در ۱۴ سالگی به یک درصد می سد.

منبع : روزنامه خراسان

کودکان, شب ادراری در کودکان, شب ادراری, شب ادراری کودک, کودک مبتلا به شب ادراری, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درمان شب ادراری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/201482413025.html'>درمان شب ادراری</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='یبوست در کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/2014815205353.html'>یبوست در کودکان</a></strong>, یبوست, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بیماری های شایع کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/khoros.html'>بیماری های شایع کودکان</a></strong>, بیماری کودکان, شیر کاکائو, شکلات, آب میوه های صنعتی و همچنین سوسیس و کالباس کودکان, شب ادراری در کودکان, شب ادراری, شب ادراری کودک, کودک مبتلا به شب ادراری, درمان شب ادراری, یبوست در کودکان, یبوست, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بیماری های شایع' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/shaie.html'>بیماری های شایع</a></strong> کودکان, بیماری کودکان, شیر کاکائو, شکلات, آب میوه های صنعتی و همچنین سوسیس و کالباس