یک متخصص گفتار درمانی گفت:

ژنتیک نقش موثری در بروز اختلال یادگیری در دانش آموزان دارد .


عوامل مادرزادی و اکتسابی نیز، از دیگر عوامل موثر در بروز اختلال یادگیری است که به اشکال مختلف ساختمانی، کارکردی و فیزیولوژیکی بروز می‌کند


وی اظهار داشت: اختلال یادگیری، دانش آموزانی را در بر می‌گیرد که از ضریب هوشی معمولی برخوردار هستن; اما در برخی درس‌ها همچون ریاضی، املاء و درک مطلب با افت تحصیلی شدید مواجه هستند

ایشان با اشاره به اختلال‌های زبانی به عنوان نوع دیگری از اختلال‌ها افزود:

اختلال‌های زبانی شامل اختلال در درک و فرمول بندی کدهای زبانی به صورت اختلال در شکل بندی زبان، گرامر و نواخت است


به گفته وی، اختلال‌های زبانی در نتیجه اختلال‌های تکاملی مغزی همچون فقر محیطی، عقب ماندگی ذهنی، فلج مغزی کودک و آسیب‌های مغزی از جمله خونریزی، ضربه مغزی، ناشنوایی و کم شنوایی بروز می‌کند


این متخصص معتقد است: در صورتی که بررسی‌های دقیق آسیب شناسی در خصوص اختلال‌های زبانی انجام نشود، با توجه به آشنایی نداشتن درست پزشکان مرتبط با گفتار درمانی و نیز، راهنمایی‌ها و مشاورهای ناآگاهانه درصد بروز این گونه اختلال‌ها روز به روز بیشتر می‌شود

وی افزود:

درمان اختلال‌های یادگیری و زبانی یکسان نیست و به برنامه- ریزی‌های بسیار دقیق و بررسی اختلال‌ها از جنبه‌های متفاوت و در طی جلسه‌های متعدد، نیاز دارد.کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اختلالات یادگیری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/raftari1/201521714215.html'>اختلالات یادگیری</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اختلال در یادگیری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/raftari1/201521714215.html'>اختلال در یادگیری</a></strong>, ژنتیک,ژنتیک بروز اختلال یادگیری,اختلال‌های زبانی,علت اختلال‌های زبانی کودکان, اختلالات یادگیری, اختلال در یادگیری, ژنتیک,ژنتیک بروز اختلال یادگیری,اختلال‌های زبانی,علت اختلال‌های زبانی