آکایران :نی نی سایت:  همه ما می دانیم بچه ها چه زمانی قادر به نشستن هستند، راه می روند و گواهی تصدیق رانندگی می گیرند. اما بعضی از مسائل اولیه مهم هستند که باید بیشتر به آنها توجه شود.
 

آکاایران: هفت مرحله مهم و گمنام در رشد کودک


7 مرحله مهم و نقطه بحرانی در زندگی کودک وجود دارد که سزاوار توجه بیشتری هستند:
توانایی در قدرت بینایی
بنا به گزارش آکاایران : 2 تا 4 ماه
کودک شما عادت دارد تا اشیا را در دو بعد ببیند. اما در حال حاضر او جهان را در 3 بعد می بیند. قشر مغز او به اندازه ای رشد کرده است که او می تواند ورودی چشمهایش را ترکیب کنند، نیازی به عینکهای 3 بعدی مسخره نیست.
اولین خنده واقعی
4 تا 5 ماه
نوزادان در 2 یا 3 ماهگی لبخند زدن را آغاز می کنند. اما در حدود 4 تا 5 ماهگی لبخندهای او ممکن است در پاسخ به هیجانات یا حوادث نامتجانس به خنده تبدیل شود.  از رشد سریع قشر مغز او باید سپاسگزار بود.
,هفت مرحله مهم و گمنام در رشد کودک مراحل مهم رشد کودک,کودک,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک

اسم خودش را می شناسد
5 تا 8 ماهگی
هرچند که او قادر نیست صحبت کند اما در این سن او اسم خودش را می شناسد و اگر او را صدا بزنید به شما نگاه خواهد کرد. او را برای ادامه انجام اینکار در سرتاسر سالهای نوجوانی اش تشویق کنید.
بازی کردن با نقاط حساس بدن
1 تا 2 سالگی
در این سن بیشتر بچه ها کشف کرده اند که بازی کردن با نقاط حساس بدنشان لذت بخش است.  در این مرحله این یک حس و شور برای او محسوب می شود. اما هنوز مدت زمان زیادی لازم است تا از دست شما به خاطر اینکه به شکل ناگهانی وارد اتاقش شده اید عصبانی شود.  
 
,هفت مرحله مهم و گمنام در رشد کودک مراحل مهم رشد کودک,کودک,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک

تاب بازی کردن
4 تا 5 سال
بچه ها در این سن تشخیص می دهند که برای تاب بازی، چگونه باید به پاهای خود فشار وارد کنند. بنابراین شما می توانید به مدت 2 دقیقه در آرامش چای بنوشید.
توانایی بکارگیری همزمان دو نیمکره
7 تا 8 سالگی
دو سمت مغز به اندازه کافی رشد کرده است. او می تواند بطور همزمان از هر دو نیمکره استفاده کند و بدن خود را کنترل کند.  بچه شما می تواند کاغذ را با یک دست گرفته و با دست دیگر روی آن بنویسد، و اینکار، رد و بدل کردن یادداشت در کلاس را خیلی آسانتر کرده است.
,هفت مرحله مهم و گمنام در رشد کودک مراحل مهم رشد کودک,کودک,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک

ابراز فروتنی
8 تا 9 سالگی
تمایل به حفظ حریم خصوصی معمولا در حدود این سن شکل میگیرد. حتی بچه هایی که تا حالا برهنه بودند ممکن است ناگهان سرخ شوند و برای پوشاندن خودشان تن پوشی بردارند.

منبع : کودک