برترین ها: آیا خوردن بادام زمینی و میوه های مغزدار بیشتر در مدت بارداری واقعاً ریسک ابتلا به آلرژی ها را کاهش می دهد؟ مطالعه جدیدی که در دانمارک انجام شد این موضوع را نشان می داد و کشف کرد که مادران بارداری که در طول بارداری شان میوه های مغزدار می خوردند، کودکانشان آلرژی کمتری داشتند.

اکاترینا ماسلووا و همکارانش در این تحقیق، حدود 62000 مادر دانمارکی را از طریق یک نظرسنجی مورد ارزیابی قرار دادند. این مادران بین سال های 1996 و 2002 وضع حمل کرده بودند. پژوهشگران سوابق پزشکی کودکان آنها را از 18 ماهگی تا 7 سالگی بررسی کردند.

بعد از مقایسه الگوهای مصرف میوه های مغزدار در میان مادران و نرخ آلرژی در کودکان آنها، پژوهشگران کشف کردند که نرخ مصرف میوه های مغزدار با نرخ ابتلا به آلرژی ارتباط دارد و مادرانی که میوه مغزدار بیشتری مصرف کرده بودند، کودکانشان کمتر به آلرژی آسیب پذیر بودند. بعد از بررسی عوامل خارجی، تیم تحقیق مشخص کرد که کودکان مادرانی که میوه های مغزدار می خورند، 21 درصد کمتر به آسم مبتلا می شوند و نرخ ابتلا به آلرژی تا 7 سالگی 34 درصد کاهش می یابد.

مادرانی که بیش از یک بار در هفته میوه های مغزدار می خوردند کودکانشان در 18 ماهگی 25 درصد کمتر به آسم مبتلا می شدند. در کل، نرخ ابتلا به آلرژی در میان کودکانی که مادرانشان در طول بارداری میوه مغزدار خورده بودند، کمتر بود.

البته داده های مختلفی در این مورد وجود دارد، ولی این تحقیق نشان می دهد که شاید بهتر باشد در طول بارداری به خوردن میوه های مغزدار ادامه دهید و از خوردن آنها اجتناب نکنید.