برترین ها: درباره فواید ماساژ برای بچه‌ها چیزهای زیادی شنیده‌اید. ماساژ علاوه ‌بر این‌که بچه‌ها را آرام می‌کند، آن‌ها را قوی‌تر نیز می‌کند و باعث می‌شود با رشد و تقویت ماهیچه‌ها، سریع‌تر حرکات‌شان را افزایش دهند. این ماساژ خاص برای بچه‌هایی مناسب است که تازه شروع به خزیدن کرده‌اند. توجه کنید که این ماساژ را نباید درست قبل و بعد از غذا یا وقتی کودک می‌خواهد بخوابد انجام دهید. هر وقت که حس کردید بچه تمیز و سرحال است و دارد دست و پا می‌زند و بازی می‌کند می‌توانید کارتان را شروع کنید. یک حوله روی یک سطل صاف پهن کنید، کودک را روی آن بخوابانید و یک کاسه روغن بچه یا روغن زیتون کنار دست‌تان بگذارید.,یک ماساژ عالی برای خپلوی شما ماساژ,ماساژ کودک,ماساژ درمانی,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک


ران‌ها

پاها برای شروع جای خوبی محسوب می‌شوند چون از بقیه جاهای بدن کودک کمتر حساسند. کمی روغن کف دست‌تان بمالید، دست‌های‌تان را دور یکی از ران‌های کودک بگذارید و دست‌تان را یکی در میان آرام به پایین بکشید. بعد از چند بار کشیدن پا را عوض کنید و پای دیگر را امتحان کنید. فقط کمی فشار را بیشتر کنید و یک بار دیگر 2 پا را ماساژ دهید.,یک ماساژ عالی برای خپلوی شما ماساژ,ماساژ کودک,ماساژ درمانی,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک


ساق‌ها

یکی از ساق‌ها را بگیرید و چند بار از هر جهت به آرامی بچرخانید. سپس پای کودک را در دست بگیرید و به آرامی انگشت‌های‌تان را از مچ پا تا انگشتان کودک بکشید. پاها را عوض کنید و ماساژ را تکرار کنید.,یک ماساژ عالی برای خپلوی شما ماساژ,ماساژ کودک,ماساژ درمانی,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک


کف پا

کف پای کودک را در دست بگیرید و انگشت‌های شست‌تان را به آرامی و به شکل دایره‌ای کف پای کودک حرکت دهید.,یک ماساژ عالی برای خپلوی شما ماساژ,ماساژ کودک,ماساژ درمانی,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک


 انگشت‌های پا

در آخرین مرحله ماساژ پا، هر انگشت پای کودک را بین انگشت شست و اشاره‌تان بگیرید و به آرامی در طول انگشت حرکت دهید. این کار را برای 10 انگشت پای کودک انجام دهید.,یک ماساژ عالی برای خپلوی شما ماساژ,ماساژ کودک,ماساژ درمانی,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک


بازو و ساعدها

یکی از بازوهای او را در دست بگیرید و درست شبیه وقتی که می‌خواهید شیر بدوشید، دست‌تان را دور بازو حلقه کنید و از زیر بغل تا آرنج بکشید. سپس آرنج را در دست بگیرید و با دست دیگر ساعد‌ها را آرام در یک جهت و بعد از چند بار در جهت دیگر بچرخانید. دست را عوض کنید و همین حرکت را تکرار کنید.,یک ماساژ عالی برای خپلوی شما ماساژ,ماساژ کودک,ماساژ درمانی,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک


 انگشت‌های دست

انگشت‌های دست کودک را یکی‌یکی بین انگشت شست و اشاره‌تان بگیرید و به آرامی از ابتدا تا انتهای انگشت حرکت دهید. این کار را برای 10 انگشت دست انجام دهید.,یک ماساژ عالی برای خپلوی شما ماساژ,ماساژ کودک,ماساژ درمانی,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک


کف دست‌ها

کف دست کودک را در دست بگیرید و انگشت‌های شست‌تان را به آرامی و به شکل دایره‌ای کف دست او حرکت دهید.,یک ماساژ عالی برای خپلوی شما ماساژ,ماساژ کودک,ماساژ درمانی,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک


سینه

دو کف دست را مثل شکل روی سینه کودک قرار دهید و به آرامی به سمت بیرون بدن کودک از هم دور کنید. باز دست‌ها را برگردانید و روی سینه کودک بگذارید. این کار را چند بار تکرار کنید.,یک ماساژ عالی برای خپلوی شما ماساژ,ماساژ کودک,ماساژ درمانی,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک


ادامه سینه

کف یکی از دست‌های‌تان را بالای سینه بگذارید و دست دیگر را به آرامی از سینه تا پایین ناف بکشید. این حرکت را چند بار تکرار کنید.,یک ماساژ عالی برای خپلوی شما ماساژ,ماساژ کودک,ماساژ درمانی,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک


پشت

کودک را برگردانید و به شکم بخوابانید. انگشت‌های‌تان را مطابق شکل روی کمر کودک بگذارید و با حرکات دایره‌ای به سمت بیرون حرکت کنید. چند بار این حرکت را تکرار کنید تا کل کمر کودک را پوشش داده باشید. برای سمت دیگر کمر هم همین کار را تکرار کنید.,یک ماساژ عالی برای خپلوی شما ماساژ,ماساژ کودک,ماساژ درمانی,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک


پایان

انگشت‌های‌تان را به آرامی از شانه تا پاهای کودک بکشید. سپس لباسش را بپوشانید و او را در آغوش بگیرید. کودک شما آنقدر آرام شده که به احتمال زیاد می‌خوابد.