تشخیص جنسیت جنین با استفاده از آزمایش DNA راهی است که خیلی زود‌تر از سونوگرافی می‌تواند پدر و مادر را از پسر یا دختر بودن فرزندشان آگاه کند. این روش از یک سال پیش در ایران مورد آزمایش قرار گرفته است و در آن با استفاده از خون مادر که بعد از چند هفته بارداری DNA جنین در آن وجود دارد می‌توان جنسیت جنین را از روی قطعه‌ای از کرموزوم تعیین کرد. هرچه زمان بیشتری از آغاز بارداری بگذرد احتمال خطای این روش پایین می‌آید به طوری که در پایان هفته دهم نتیجه این آزمایش به احتمال ۹۹ درصد درست خواهد بود ولی حتی در هفته هشتم هم می‌توان با احتمال ۹۰ درصد جنسیت نوزاد را تشخیص داد. نتیجه این آزمایش به صورت علائم مثبت یا منفی حاصل می‌شود که مثبت به معنی مذکر بودن جنین و منفی به معنی مونث بودن آن خواهد بود. به گفته دکتر مصلایی، نایب رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی علاوه بر این‌که این روش می‌تواند زود‌تر جنسیت جنین را تعیین کند نسبت به دیگر روش‌ها دقت بیشتری دارد. ویژگی مهم دیگر این نوع آزمایش آن است که می‌تواند از نظر پزشکی نقایص ژنتیکی را که ممکن است در جنین وجود داشته باشد، تشخیص دهد. این روش به خصوص در خانواده‌هایی که سابقه بیماری‌های ژنتیکی مثل هموفیلی دارند، توصیه می‌شود. اکنون هزینه انجام این آزمایش ۱۰۰ هزار تومان است که البته هیچ بیمه‌ای آن را پرداخت نمی‌کند.

اختصاصی مجله اینترنتی برترین ها Bartarinha.ir