سلیقه‌ غذایی کودکان از اوایل زندگی به ویژه 2 تا 3 سالگی شکل می‌گیرد و والدین و مربیان با قرار دادن مواد غذایی سالم در اختیار کودکان، نقش مهمی در شکل‌گیری عادات غذایی سالم آنها ایف می‌کنند. 2 تا 11 سالگی دوران‌ حساس و آسیب‌پذیر زندگی است که در آن عادات زندگی شکل گرفته و البته پایدار می‌ماند. از آنجا که دستیابی به تکامل جسمی و ذهنی کودکان مستلزم تعادل میان انرژی دریافتی و مصرف آنهاست، توجه به تغذیه و فعالیت جسمی کودکان در این سنین اهمیت خاصی دارد. رشد، شکوفایی و متناسب بودن وزن با قد و سن از معیارهای مهم سلامت خردسالان است که این امر با پایش رشد و ثبت منظم وزن و قد آنها و محاسبه شاخص توده بدنی امکان‌پذیر است. بنابراین کودکان باید از همه گروه‌های اصلی غذایی شامل غلات و مواد نشاسته‌ای، سبزی‌ها، شیر و لبنیات، گوشت و جایگزین‌های آن و مواد چرب و شیرین به تناسب و مقدار لازم استفاده کنند. اشتباه‌های تغذیه‌ای در دوران کودکی منجر به بروز اختلالات تغذیه‌ای از قبیل کمبود و اضافه وزن خواهد شد. با توجه به شکل‌گیری بیشتر بیماری‌های مزمن از قبیل بیماری‌های قلبی‌وعروقی، پوکی استخوان، دیابت و پرفشاری خون و چاقی، لازم است مداخله‌های بنیادی برای شکل‌گیری سبک زندگی سالم از اوایل زندگی آغاز شود.