دانشمندان در پژوهش جدیدی آشکار کرده‌اند مصرف ویتامین A و مکمل‌های بتاکاروتن برای زنانی که تست مثبت ایدز دارند و به کودک‌شان شیر می‌دهند، خطرناک‌تر است، چون میزان ورود این ویروس به شیر مادر را افزایش می‌دهد و به این ترتیب احتمال انتقال عفونت از مادر به فرزند افزایش می‌یابد.

ادواردو ویلامور، محقق دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه میشیگان در این پژوهش می‌گوید: «انتقال ویروس ایدز از طریق شیردادن به نوزاد اتفاق می‌افتد، چون شیر مادر حامل ذرات حیاتی است که نوزاد جذب و هضم می‌کند.»
طی این پژوهش مشخص شد مصرف مکمل‌های ویتامین A و بتاکاروتن روند ورود ویروس ایدز را در زنان شیرده با تست مثبت ایدز تسریع می‌کند.