تغذیه با شیر مادر، عفونت‌های حاد تنفسی (ARI) و عفونت حاد گوش داخلی (AOM) را در طول شیرخوارگی کاهش می‌دهد. برای بررسی اثر تغذیه با شیر مادر بر فراوانی و شدت عفونت‌های شایع در جمعیت شیرخوارانی که به‌خوبی واکسینه شده‌اند، محققان به‌طورآینده‌نگر 6 جفت مادر و شیرخوار را به‌مدت یکسال در «کرت» زیرنظر قرار دادند. عفونت‌های شایع AOM، ARI، عفونت مجاری ادراری، کونژنکتیویت، گاستروآنتریت و برفک تعریف شد. محققان شیرخوارانی که در روزهای مختلف از اکتبر تا دسامبر 2004 و آوریل تا جولای 2005 متولد شده بودند را به‌طور متوالی وارد مطالعه کردند. شیرخوارانی که برای حداقل 6 ماه انحصارا تغذیه با شیر مادر داشتند کمتر از شیرخوارانی که تغذیه با شیر مادر نداشتند (یا تغذیه‌شان به‌طور ناقص بوده ) احتمال مراجعه با عفونت‌ها یا بستری شدن به دلیل عفونت‌ها داشتند. در آنالیز تعدیل شده برای فاکتورهای مداخله‌گر، شامل سن تولد، وزن تولد، تحصیلات والدین و خاستگاه قومی، اثر آینده‌نگر تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول برای ARI معنی‌دار باقی ماند. اثر محافظتی برای AOM و برفک در محدوده معنا‌‌داری بود. عوامل دیگر که به‌طور معنا‌داری در مقابل عفونت در طول سال اول، محافظت‌کننده هستند، شامل قومیت غیریونانی، سن بالاتر مادر و نبود خواهر و برادر بود. شیرخوارانی که انحصارا تغذیه با شیر مادر داشتند در سال اول به‌طور میانگین 7 درصد کمتر از دیگر شیرخواران در این مطالعه عفونت داشتند. تغذیه با شیر مادر به‌طور ناقص در مقابل عفونت‌ها محافظت‌کننده نبود. یافته جدید مطالعه این بود که تغذیه با شیر مادر به‌طور انحصاری، و نه به‌طور ناقص، برای 6 ماه در مقابل بعضی عفونت‌های شایع محافظت می‌کند. اینکه تغذیه با شیر مادر به‌طور ناقص، محافظت‌کننده نیست، ناامید‌کننده است ولی فواید بسیار تغذیه‌ای و احساسی تغذیه با شیرمادر را نفی نمی‌کند.

منبع : مجله شهرزاد