کودک - بیماری کودک - سینوزیت در کودکا

سرما خوردگی کودک من به جای اینکه بهتر شود در حال بدتر شدن است. چرا؟
اگر گرفتگی بینی فرزند شما در حال بهتر شدن نیست، ممکن است دچار التهاب یا عفونت سینوسها یا سینوزیت شده باشد. سرماخوردگی تنها عامل مستعد کننده و ایجاد کننده سینوزیت نیست. بچه های مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی خیلی مستعد ابتلا به عفونت سینوس هستند بدون اینکه سرما خورده باشند...