انگشتان کبوتری کودک

انحراف پاها به داخل به‌ویژه هنگام راه رفتن یا ایستادن به‌ نام پاهای کبوتری خوانده می‌شود.
بعد از تولد شکل و موقعیت پاها نمایان‌گر حالتی است که کودک در هفته‌های آخر در شکم مادر داشته است. معمولاً در یکسالگی انگشتان کودک حالت طبیعی دارند.

در خلال نوزادی و اوایل کودکی موقعیت پاها می‌‌تواند با چگونگی قرار گرفتن آنها در هنگام نشستن و خوابیدن مشخص شود. اگر به‌طور عادی وقتی شخصی دمر بخوابد انگشتان به سمت داخل منحرف شوند پاهای کبوتری بیشتر احتمال پیدا شدن دارند.
برحسب شدت ناهنجاری‌ها پاهای کودک کم و بیش به سمت داخل منحرف خواهد شد. کودکی که یک ناهنجاری عمده دارد ممکن است روی پاهایش تلوتلو بخورد تا آنجائی که یاد بگیرد چطور با این بیماری تطابق کند.
ـ علائم و نشانه‌ها:
چرخش به داخل قسمت جلوی پا به‌راحتی دیده می‌شود. اگر این بیماری بعد از یک سالگی باقی ماند باید توسط پزشک معاینه شود.
می‌توانید با گذاشتن یک خط‌کش در کنار بیرونی پای کودک بدریختی را تشخیص دهید. اگر کنار بیرونی پا از پاشنه تا انگشت کوچک کاملاً صاف نبود کودک شما بدریختی است.
تست خانگی برای انجام دادن پیچ خوردگی ساق‌ پا بدین‌‌صورت است که کودک را با پاهای صاف روی پشت بخوابانید، به‌ طوری‌که کشکک زانو به‌طرف بالا باشد و کف پا عمود بر ساق پا باشد. اگر شست پا به‌جای اینکه بالا باشد به سمت داخل باشد کودک ممکن است پیچ‌خوردگی پا داشته باشد.
ـ مراقبت خانگی:
در سن سه سالگی کودک ترجیح می‌دهد که وقت خوابیدن شست پاهایش را سمت خارج نگه دارد این حالت طبیعی است و باید با گذاشتن پای کودک در چنین حالتی تشویق شود. هنگامی‌که کودک آن‌قدر بزرگ شده است که بتواند بایستد پا باید صاف باشد یا اینکه به سمت خارج انحراف پیدا کرده باشد، تا سن هیجده تا بیست و چهار ماهگی کودک با کج گذاشتن پا به سمت بیرون راه می‌‌رود که این حالت طبیعی بوده و به کودک اجازه تعادل بهتری می‌‌دهد. انحراف پاها به داخل بعد از سن یک سالگی باید به پزشک گفته شود.
ـ موارد احتیاط:
۱. یک بدریختی تصحیح نشده اندازه شدن کفش کودک را خیلی مشکل می‌کند، و می‌تواند موجب ایجاد پاهای خمیده یا شست پای ورم کرده در بلوغ یا نوجوانی کند.
۲. به کودکی که مدت زیادی روی زمین می‌نشیند باید آموزش داده شود که چهار زانو بنشیند نه اینکه روی کفل به صورتی‌که شست پا به داخل گردیده شده است بنشیند.
۳. کفش‌های طبی باید فقط توسط پزشک داده شوند و نه توسط فرشنده کفش
۴. بیشتر موارد خفیف پاهای کبوتری خودبه‌خود خوب می‌شوند، با این حال یک پزشک باید تشخیص بدهد که این حالت خفیف است یا شدید
ـ درمان پزشکی:
پزشک هنگامی‌که کودک می‌ایستد و یا راه می‌رود کودک را معاینه می‌کند که این‌کار بدون کفش انجام می‌پذیرد. پاها، قسمت‌های بالا و پائین ساق و گردش لگن آزمایش خواهد شد. در موارد پیچ‌خوردگی ران پزشک تا هنگامی‌که کودک شما به سن نوجوانی نرسیده است درمان را آغاز نخواهد کرد و اگر تا آن زمان این حالت خودبه‌خود خوب نشد جراحی بر روی استخوان‌های ران لازم خواهد شد.


منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران