آرایشگاهها و کودک

آرایشگاهها مکان بسیار مناسبی برای رشد و انتقال انواع میکروبها، قارچها، ویروسها هستند.بنابراین کودکان را از بردن به این مکانها جداً منع کنید.

در صورت اجبار برای استفاده از آرایشگاه برای کودک، حتماً وسایل مورد نیاز لازم برای او را همراه خود ببرید. شستن دستها و ضدعفونی کردن وسایل در موقع آرایش کودک ضروری است. استفاده از تیغ برای کوتاه کردن موهای کودک مناسب نیست چرا که آسیب‌های پوستی و خصوصاً ایجاد عفونتها از حداقل عوارض آن است.از استفاده لوازم آرایش کودکان دیگر برای او خوداری کنید. وسایل کودک اعم از صابون، حوله، قیچی، شانه، موچین و کلیه لوازم او باید اختصاصی باشد.

منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران