آسم

ـ نشانه‌‌های کلیدی:
۱. خس‌خس کردن هنگام تنفس
۲. اشکال در بازدم (بیرون دادن نفس)
ـ نشانه‌ها:
۱. کوتاهی تنفس
۲. سرفه
۳. احساس ولع به هوا

ـ مراقبت خانگی:
۱. تلاش نکنید که اولین حمله آسم را در منزل درمان کنید. فوراً با پزشک تماس بگیرید.
۲. در صورت تکرار حملات از دستورات پزشک پیروی کنید.
۳. درصورتی که حساسیتی به‌عنوان علت آسم شناخته شده است، سعی کنید مواد حساسیت‌زا را از منزل دور کنید.
ـ موارد احتیاط:
۱. هر نوع ‌خس‌خس نشانگر آسم نیست. علت خس‌خس را باید پزشک تشخیص دهد.
۲. برای کودکان خردسال، بدون تجویز پزشک از اسپری‌هائی که بدون نسخه برای آسم فروخته می‌شوند استفاده نکنید.
۳. از مصرف داروهائی که از طریق مقعد استفاده می‌شوند (شیاف) برای درمان آسم بپرهیزید.
۴. اجازه ندهید هیچ‌یک از حملات آسم بدون درمان بمانند.
۵. کودک را از مواجهه با مواد محرک مانند دود، حشره‌کش و ذرات رنگ نقاشی دور نگه دارید.

منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران