آزمون های شنوایی در کودکان

آزمون های بررسی شنوایی دردوران کودکی، به عنوان جزئی ازبررسی های معمول تکامل انجام می شوند. نوع بررسی به سن کودک بستگی دارد.

نوزادان را می توان با استفاده از روش هایی مثل ارسال صدا ـ ثبت انعکاس ارزیابی کرد. در این روش امواج صوتی به داخل گوش ارسال می شوند و وسیله ای درگوش،‌ انعکاس حاصل از گوش داخلی را اندازه گیری می کند. از آزمون تشخیص کلمه ها می توان برای شناسایی کاهش شنوایی در کودکان خردسال با دامنه لغت محدود استفاده کرد. برای مثال،‌ در آزمون تشخیص اسباب بازی های مک کورمیک،‌ اسباب بازی های مختلفی را به کودک نشان می دهند و از او می خواهند عروسک هایی را که اسمهایی با وزن یکسان دارند جدا کند مثلاً‌ درخت و تخت. تمپانومتری از روش هایی است که در بزرگسالان هم به کار گرفته می شود. در این روش، حرکت پرده گوش در پاسخ به صوت اندازه‌گیری می شود. این روش برای شناسایی تجمع مایع در گوش میانی مفید است. تا ۴ سالگی،‌اکثر کودکان از توانایی لازم برای شرکت در انواع ساده ای از شنوایی سنجی برخوردار هستند. این روش به اندازه گیری این موضوع می‌پردازد که صداهای با فرکانس مختلف، چقدر باید بلند باشند تا کودک بتواند آنها را بشنود.

منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران