بلع اشیاء

ـ نشانه‌های اورژانس:
۱. بند آمدن نفس
۲. عدم توانائی نفس کشیدن یا فریاد کردن
ـ درمان اورژانس:
۱. به اورژانس تلفن کنید.
۲. به بخش خفگی مراجعه کنید.

ـ نشانه‌های دیگر:
۱. عق زدن
۲. درد در گلو یا سینه
۳. اشکال در بلع
۴. دل درد
۵. استفراغ
ـ مراقبت خانگی:
۱. سریعاً پزشک را خبر کنید.
۲. تا وقتی‌که شیء بلعیده شده دفع شود، مدفوع را امتحان کنید. اگر تا یک هفته دفع نشد پزشک را خبر کنید.
ـ موارد احتیاط:
۱. اگر شیء در مری (لوله غذائی) گیر کرده باشد، باید ظرف چند ساعت به وسیله پزشک خارج شود.
۲. برای دفع شیء گیر کرده به کودک ملین ندهید.
۳. هیج داروئی برای راحت کردن عبور یک جسم گیر کرده در لوله گوارش وجود ندارد.
۴. اشیاء کوچک را از دسترس نوزادان و کودکان نوپا خارج کنید. اسباب‌بازی‌ها را وارسی کنید تا اگر قسمتی از آنها قابل بلعیدن باشد، مراقب باشید کودک آن قسمت را در دهان نکند.


ویرایش و تلخیص:آکاایران