پیچ‌خوردگی بیضه‌ها

ـ نشانه‌ها:
۱. درد فزاینده و باد کردن بیضه‌ها
۲. تغییر رنگ پوست بیضه‌ها
۳. تهوع
۴. استفراغ
۵. درد زیر شکم
۶. تب

ـ مراقبت خانگی:
ندارد. پیچ‌خوردگی بیضه‌ها یک اورژانس پزشکی است و نیاز به مراقبت تخصصی پزشکی دارد.
ـ موارد احتیاط:
۱. سعی نکنید که این عارضه را در منزل درمان کنید. کودک باید سریعاً توسط پزشک معاینه شود.
۲. اگر درد در ناحیه بیضه افزایش پیدا می‌کند و اگر بیضه‌ها باد کرده‌اند، سفت شده‌اند و تغییر رنگ داده‌اند، کودک را سریعاً به پزشک ببرید.
۳. درد ناحیه پائین شکم یا درد در ناحیه ران می‌تواند به‌علت پیچ‌خوردگی بیضه در کودکی باشد که بیضه‌هایش در شکم مانده‌اند و این بیماری را درمان نکرده‌اند.
۴. اگر پس از آسیب یا ضربه به بیضه‌ها درد افزایش پیدا کرد، به پیچ‌خوردگی بیضه‌ها مشکوک شوید.
۵. هیچ‌گاه در درمان پیچ‌خوردگی بیضه تأخیر نکنید. در این مورد، زمان بسیار حیاتی است.


ویرایش و تلخیص:آکاایران