چشم، حساسیت

● نشانه‌های کلیدی
۱. چشم‌های قرمز و خارش‌دار
۲. چشم‌هایش خیس و اشک آلود
۳. تورم سفیدی چشم

● نشانه‌های دیگر
۱. پلک‌های متورم و قرمز
۲. پوست خشن و پوسته روی پلک‌ها
۳. کیسه‌های متورم و آبی رنگ، زیر چشم‌ها
● مراقبت خانگی
۱. به کودک آنتی هیستامین خوراکی بدهید.
۲. چشم‌ها را کمپرس آب سرد کنید.
۳. سعی کنید موادی را که موجب حساسیت می‌شوند، پیدا کنید و از آنها اجتناب کنید.
● موارد احتیاط
۱. اگر چشم‌ها چرک و یا درد دارند، تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که آلرژی در کار نیست.
۲. اگر مردمک چشم گشاده شده است و به کندی به نور پاسخ می‌دهد، پزشک را آگاه کنید.
۳. اگر درمان خانگی در ظرف ۲۴ ساعت مفید واقع نشد، به پزشک اطلاع دهید.
۴. اگر بینائی مختل شده به پزشک مراجعه کنید.
۵. پیش از کاربرد هر نوع قطره چشمی با پزشک خود مشورت کنید.

منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران