آکاایران: کودکان در اینترنت به دنبال چه چیزی هستند , کنترل کودک در فضای مجازی , نوجوانان از اینترنت چه استفاده ای می کنند , آموزش نحوه استفاده اینترنت

آکاایران: آموزش نحوه استفاده از اینترنت به کودکان بالای 5 سال

آموزش نحوه استفاده از اینترنت به کودکان بالای 5 سال

5 تا 6 سالگى این سن زمان مکاشفه ی کودکان است. یعنی دلشان مى خواهد به هر چیزی سرک بکشند. به همین دلیل والدینی که مدام از اینترنت استفاده مى کنند باید حواسشان به فرزندانشان باشد، یعنی بهتر است کمتر جلوی چشم او پشت رایانه بنشینند و سعی کنند اگر کودک سؤالى درباره اینترنت و رایانه مى پرسد به سادگى به او جواب بدهند.

 سرماخوردگی کودکان
آموزش نحوه استفاده از اینترنت به کودکان بالای 5 سال

7 تا 8 سالگى شیطنت و پنهان کارى بچه ها کم کم از این سن از چشم پدر و مادر وارد اتاق هاى گفت وگو و شکل مى گیرد. ممکن است به تنهایى و دور سایت هایى بشوند که مناسب سن و سالشان مى تواند در طول این سنین، مفید باشد. نیست. گزارش هاى فعالیت هاى آنلاین

9 تا 12 سالگى دوره قبل از نوجوانی، یعنی زمانی که بچه ها مى خواهند از هر چیزی سر دربیاورند. باید به آن ها آموزش بدهید فقط از سایت ها و استفاده کنند. همچنین والدین مى توانند بازى هاى مخصوص کودکان

 قطره واکسن
آموزش نحوه استفاده از اینترنت به کودکان بالای 5 سال

9 تا 12 سال بعضى سایت ها و موضوعات را مسدود کنند. با استفاده از ابرازهاى کنترلى، دسترسی به

13 تا 17 سالگى نوجوانان در این سن همیشه مهارت بیشتری از والدین خود در استفاده از اینترنت و رایانه دارند، پس اینجا باید والدین باید نقش فعال ترى در هدایت نوجوانان براى استفاده از اینترنت داشته باشند... رعایت جدى قوانین که بین کودکان و والدین موافقت شده و مرور گزارش هاى فعالیت هاى آنلاین فرزندان بسیار مهم است.

منبع :