فرو رفتن ناخن پای کودک در گوشت   

 این عارضه می‌تواند در چنین حالتهایی بوجود آید: انگشت بصورت پهن و برآمده باشد، ناخن بجای سطح از بغل کوتاه شود، ناخن پا کوچک باشد و یا کفش یا جوراب تنگ ناخن را به داخل پوست براند. اگر این عارضه درمان نشود ناخن به درون پوست نفوذ کرده و احتمالاً عفونت بوجود میآورد و در اطراف ناخن، یک التهاب دردناک و ترشح چرکی ایجاد می‌کند.

آیا خطرناک است؟

فرو رفتن ناخن در گوشت خطرناک نیست اما تولید درد می‌کند.

 ابتدا چه کار باید بکنید؟

1- پوست اطراف ناخن را از نظر نفوذ ناخن در آن بررسی کنید.
2- یک شکل کوچک مانند V را در لبه ناخن ببرید تا فشار بر اطراف ناخن برطرف شود.
3- یک کرم ضد عفونی کننده برای اطراف ناخن جهت پیشگیری از عفونت بکار ببرید.
4- اگر قرمزی یا چرک وجود داردکودک خود را از راه رفتن برحذر دارید و او را در حالیکهپاهایش بالا باشد بخوابانید. بعد با یک پانسمان استریل آنرا بپوشانید.

 آیا مشورت با دکتر لازم است؟

اگرناخن به پوست نفوذ کرده باشد بهتر است به دکتر مراجعه کنید. چنانچه متوجه قرمزی یا چرک در اطراف ناخن انگشت کودک خود شدید و یا فرو رفتن ناخن در گوشت مرتب تکرار میشود تماس با دکتر ضروری است.

 دکتر چه اقدامی انجام خواهد داد؟

دکتر برای برطرف کردن عفغونت، قرصهای آنتی بیوتیک تجویز می‌کند همچنین یک کرم ضدعفونی برای مالیدن آن به انگشت آسیب دیده و نیز یک محلول قابض، برای سفت کردن پوست اطراف ناخن تجویز می‌نماید.
اگر این عارضه عود کننده باشد کودک شما را به ارتوپد جهت برداشتن کناره زائد ناخن پا معرفی می‌کند. عمل جراحی جزئی است.

 شما چه کمکی می‌توانید بکنید؟

ناخن کودکتان را مستقیم از عرض کوتاه کنید. البته کوتاهی خیلی نباشد و نیز آنها را زیاد بلند نگذارید.
مراقبت کنید که کفشها و جورابهای کودک به حدی تنگ نباشند که حرکات انگشتان پا را ناممکن سازند.
اگر انگشتان پای کودک شما عفونت کرده است به آن جوراب نپوشانید و بگذارید از سندل یا دمپایی استفاده کند تا عفونت برطرف شود.
ویرایش و تلخیص:آکاایران
 

 

 
 

 این عارضه می‌تواند در چنین حالتهایی بوجود آید: انگشت بصورت پهن و برآمده باشد، ناخن بجای سطح از بغل کوتاه شود، ناخن پا کوچک باشد و یا کفش یا جوراب تنگ ناخن را به داخل پوست براند. اگر این عارضه درمان نشود ناخن به درون پوست نفوذ کرده و احتمالاً عفونت بوجود میآورد و در اطراف ناخن، یک التهاب دردناک و ترشح چرکی ایجاد می‌کند.

آیا خطرناک است؟

فرو رفتن ناخن در گوشت خطرناک نیست اما تولید درد می‌کند.

 ابتدا چه کار باید بکنید؟

1- پوست اطراف ناخن را از نظر نفوذ ناخن در آن بررسی کنید.
2- یک شکل کوچک مانند V را در لبه ناخن ببرید تا فشار بر اطراف ناخن برطرف شود.
3- یک کرم ضد عفونی کننده برای اطراف ناخن جهت پیشگیری از عفونت بکار ببرید.
4- اگر قرمزی یا چرک وجود داردکودک خود را از راه رفتن برحذر دارید و او را در حالیکهپاهایش بالا باشد بخوابانید. بعد با یک پانسمان استریل آنرا بپوشانید.

 آیا مشورت با دکتر لازم است؟

اگرناخن به پوست نفوذ کرده باشد بهتر است به دکتر مراجعه کنید. چنانچه متوجه قرمزی یا چرک در اطراف ناخن انگشت کودک خود شدید و یا فرو رفتن ناخن در گوشت مرتب تکرار میشود تماس با دکتر ضروری است.

 دکتر چه اقدامی انجام خواهد داد؟

دکتر برای برطرف کردن عفغونت، قرصهای آنتی بیوتیک تجویز می‌کند همچنین یک کرم ضدعفونی برای مالیدن آن به انگشت آسیب دیده و نیز یک محلول قابض، برای سفت کردن پوست اطراف ناخن تجویز می‌نماید.
اگر این عارضه عود کننده باشد کودک شما را به ارتوپد جهت برداشتن کناره زائد ناخن پا معرفی می‌کند. عمل جراحی جزئی است.

 شما چه کمکی می‌توانید بکنید؟

ناخن کودکتان را مستقیم از عرض کوتاه کنید. البته کوتاهی خیلی نباشد و نیز آنها را زیاد بلند نگذارید.
مراقبت کنید که کفشها و جورابهای کودک به حدی تنگ نباشند که حرکات انگشتان پا را ناممکن سازند.
اگر انگشتان پای کودک شما عفونت کرده است به آن جوراب نپوشانید و بگذارید از سندل یا دمپایی استفاده کند تا عفونت برطرف شود.
ویرایش و تلخیص:آکاایران