جسم سالم، روحیه سالم

فقط دویدن در فضای باز، به روحیات کودکان کمک شایانی می کند و به نیاز کودکان به نظم توجه کنید. در حالی که تعدادی از کودکان بی تکلف و راحت هستند، بسیاری دی گر با یکسری برنامه که به آنها نشان می دهد چه کار باید بکنند، شادترند. شما ممکن است بخواهید به هر رابطه ای بین روحیه کودکتان و غذاهای ویژه ای توجه کنید.
تعدادی از والدین دریافته اند که شکر همانطور که باعث افزایش انرژی در کودکان می شود، می تواند باعث اختلالات روحی - روانی و رفتارهای پرخاشگرانه نیز شود. حساسیت های غذایی نیز ممکن است در رفتار و حالات کودک شما نقش مهمی بازی کند. به آنها اجازه دهید با مشکلات بجنگند. این موضوع به آنها می آموزد که برای هر مشکلی، راه حلی پیدا کنند. این به آن معنا نیست که کودکان نباید در مواقع نیاز از والدین کمک بخواهند، بلکه شما باید به آنها کمک کنید تا راه حل را پیدا کنند، نه اینکه راه حل را در اختیار آنها قرار دهید. یاد گرفتن چگونگی جنگیدن با مشکلات زندگی غیرقابل اجتناب است و برای شاد زیستن کودک در آینده حیاتی است. به کودکان اجازه دهید غم و ناراحتی را تجربه کنند و از آنها بخواهید احساسات خود را به طور شفاهی بیان کنند، این موضوع به آنها کمک می کند راحت تر برای مشکل شان راه حل پیدا کنند. سعی نکنید مشکلش را حل کنید بلکه تنها گوش کرده و به او کمک کنید تا احساساتش را ابراز کرده و راه حلی پیدا کند.

منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران