دور کمر کودکان پیش‌بینی‌کننده دیابت

بچه‌هایی که دارای دور کمر بزرگتری هستند، به احتمال بیشتری از دیگر هم‌سالا‌ن خود دچار افزایش قند خون و بیماری مقاومت به انسولین خواهند شد.

اندازه دور کمر کودکان می‌تواند پیش‌بینی‌کننده ابتلا‌ی آنان به دیابت در آینده باشد.
در پژوهشی که بر روی ۴۴ دختر و ۴۰ پسر ۶ تا ۱۳ ساله انجام شد، پزشکان مشاهده کردند که هرچه دور کمر بزرگتر و کودک دارای اضافه وزن بیشتر باشد، مقاومت به انسولین در بدن او بیشتر است. بیماری مقاومت به انسولین می‌تواند تبدیل به دیابت اندازه دور کمر کودکان می‌تواند پیش‌بینی‌کننده ابتلا‌ی آنان به دیابت در آینده باشد.
پژوهشگران می‌گویند بچه‌هایی که دارای دور کمر بزرگتری هستند، به احتمال بیشتری از دیگر هم‌سالا‌ن خود دچار افزایش قند خون و بیماری مقاومت به انسولین خواهند شد.

بانک اطلاعات گردشگری
ویرایش و تلخیص:آکاایران