لوچی در کودکان

چشم‌های چپ (لوچی)ـ نشانه‌ها:
یکی از چشم‌ها و یا هر دو آن به‌طور غیر طبیعی به داخل متمایل شده‌اند.

برای اطمینان از چپ نبودن چشم، هنگامی که کودک مستقیماً به بالا نگاه می‌کند، نور به داخل چشمش بیندازید. انعکاس این نور باید به صورت دو لکه متناظر بر روی چشم دیده شود (همان‌طور که در شکل نشان داده شده است) اگر لکه‌ها در جاهای متفاوتی قرار گیرند، یکی از چشم‌ها ممکن است منحرف باشد (در شکل این حالت نشان داده شده است)
ـ مراقبت خانگی:
ندارد. به پزشک مراجعه کنید.
ـ موارد احتیاط:
۱. اگر مردمک چشم کودکتان به‌طور مساوی سیاه، کاملاً گرد و یا یک اندازه نیستند، به پزشک مراجعه کنید.
۲. اگر چشم‌های کودکتان موازی نیستند برای جلوگیری از پدید‌ آمدن یک چشم تنبل (Lazy eye)، به پزشک مراجعه کنید.
۳. چشم‌های تمام کودکان بعد از سن چهار یا پنج سالگی باید سالی یک‌بار معاینه شوند.

منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران