خونریزی از مهبل کودکان - آکاایران

ـ نشانه‌ها:
خونریزی که به‌علت قاعدگی طبیعی نیست.
ـ مراقبت خانگی:
۱. اگر هنگام ادرار کردن احساس سوزش به کودک دست می‌دهد، ابتدا کودک را در آب قرار داده و اجازه دهید ادرار کند (که ادرار رقیق شود) و سپس با آب بشوئید.

۲. خونریزی که در اثر سائیدگی یا خونریزی خفیف می‌تواند در خانه درمان شود. تمام خونریزی‌های دیگر مهبلی نیازمند مراقبت پزشکی هستند.
ـ موارد احتیاط:
۱. اگر کودک نه یا ده ساله است و خونریزی از مهبل دارد، چه پستانش رشد کرده باشد، چه نکرده باشد، باید توسط پزشک معاینه شود.
۲. اگر به هر ترتیب احتمال سوء استفاده جنسی را می‌دهید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید.
۳. هر کودکی که مادرش در جریان حاملگی دی‌اتیل‌استیل‌ بسترول مصرف کرده است، در هنگام بلوغ باید مورد معاینه پزشک قرار گیرد تا معلوم شود که آیا خونریزی وجود دارد یا نه.
۴. یک دختر بچه می‌تواند در جریان دو هفتهٔ اول زندگی، ترشحات خونی از مهبل داشته باشد. این معمولاً یک پاسخ طبیعی نسبت به فقدان هورمون‌های مادری است، ولی این قضیه را با پزشک خود در میان بگذارید.


ویرایش و تلخیص:آکاایران