افت شنوایی در کودکان و علل محیطی مربوط به آن

استفاده از کلمه ناشنوا و اطلاق ناشنوا به کسانی که ما آنها را کودکان ناشنوا می نامیم، ممکن است برای برخی اشتباه انگیز باشد. بعضی از کارشناسان و حتی برخی از افراد ناشنوا با احتیاط از کلمه ناشنوا استفاده می کنند، چون ممکن است به ندرت افرادی پیدا شوند که کاملاً ناشنوا باشند و همیشه مقداری از باقیمانده شنوایی وجود دارد. افت شنوایی علل مختلفی دارد. یکی از علل آنها،علل محیطی یا اکتسابی می باشند که پس از تولد روی کودک اثر می گذارد، برخی از این علل شامل موارد زیر می باشد:

بیماریهای عفونی از دلایل عمده ناشنوایی هستند. مهمترین مثال آن بیماری سرخجه در مادران حامله و مننژیت در کودکان می باشد. در افت شنوایی که علت آن ابتلای مادر به سرخجه می باشد. مادران حامله پس از ابتلا به یک تب خفیف و گاهی غیر قابل توجه، این بیماری را پشت سر می گذارند و پس از این مرحله این احتمال وجود خواهد داشت که کودکان این مادران مبتلا به ضایعه شنوایی و کری باشند، بخصوص اگر این کودکان عفونی در ماههای اول حاملگی رخ داده باشد، به نظر می رسد که میزان وقوع این نوع کم شنواییها در سطح وسیعی قرار داشته باشند که البته در بعضی موارد این نوع ناشنوایی پیشرونده و علت آن هم ادامه پوشاننده مغز و جایی که سلولهای شنوایی در آن قرار دارند، گردیده و افت شنوایی می نماید. مننژیت بیشتر در کودکان زیر پنج سال اتفاق می افتد.
گونه دیگری از عفونتهای شایع توکسوپلاسمور (Toxoplasmosis) می باشد که عبارت است از آلودگی به یاخته توکسوپلاسما و معمولاً از مادر مبتلا به فرزند در رحم یا زمان تولد انتقال می یابد.
انواع مختلفی از آسیبها وجود دارد که می توانند به شنوایی صدمه بزنند آشکارترین آنها شکستگی استخوان گیجگاهی ،کمبود شدید اکسیژن هنگام تولد (در اثر پیچیده شدن بند ناف دور گردن) ،نارس به دنیا آمدن کودک (زودتر از زمان لازم به دنیا آمدن) می باشد. یکی دیگر از آسیبهایی که امروزه به مقدار زیادی قابل پیشگیری است، موسوم به بیل پیگمان است که مربوط به بیلی روبین خون و ته نشین شدن دانه های بیلی روبین در مغز می باشد که نه تنها سبب ایجاد زردی یرقان می گردد. بلکه ممکن است به قسمتهای حساس مغز که اعصاب شنوایی و حرکتی را کنترل می نمایند، صدمه بزند. علت اصلی این حالت عدم سازگاری RH خون مادر با کودک است، این امر معمولاً از زایمان دوم به بعد در شرایطی به وقوع می پیوندد که فاکتور مادر با کودک با یکدیگر متفاوت باشند، یعنی فاکتور خون مادر منفی و فاکتور خون کودک مثبت باشد، در چنین حالتی خون مادر نسبت به گلبولهای قرمز بر علیه خون کودک است که این پادتن سبب انهدام گلبولهای قرمز خون گشته و نتیجه آن پدیده بیل پیگمان است که در بالا اشاره گردید. تعدادی از داروها هستند که می توانند به شنوایی کودک چه قبل و چه بعد از تولد آسیب برسانند. این داروها شامل برخی آنتی بیوتیکها هستند که برای بیماریهای عفونی، چه از راه تزریق و چه از راه دهان برای کودک تجویز می گردد و تعدادی از این آنتی بیوتیکها شامل استرپتومایسین، جنتامایسین، کانامایسین و نئومایسین هستند.
لازم به ذکر است که میزان وقوع ناشنوایی در انواع مختلفی از موارد فوق مشخص نیست و اطلاعات موجود در این زمینه متکی بر زمان و مکان انجام مطالعه و همچنین بستگی به شدت ضایعه شنوایی و تعاریف مورد استفاده دارد.

منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران