آکاایران: دلیل دیر دندان در آوردن کودکان

آکاایران در کودکانی که دچار کمبود ویتامین D هستند، رشد دندان ها کم و با تاخیر انجام می شود واین کودکان در معرض خطر پوسیدگی دندان قرار دارند.

ویتامینهای a ، b ، c در رویش دندانهای کودک تاثیر می گذارد و در صورت کمبود این ویتامین می توان با استفاده از قطره آهن کمبود آن را جبران کرد. مسعود اجلالی دندانپزشک گفت: این مسئله که برخی کودکان دیر دندان در می آورند مسئله ای ژنتیکی است اما در شرایط عادی بیرون آمدن دندانها در سن خودش صورت می گیرد. تغذیه مناسب به وسیله شیر مادر سبب بیرون آمدن به هنگام دندانهای کودک می شود.
این دندانپزشک اظهار داشت: ویتامینهای d ، b ، c به طور معمول در رویش دندانهای کودک تاثیر می گذارد که این ویتامین در شیر مادر نیز وجود دارد اگر کودک به ویتامین d ، b ، c نیاز داشته باشد به وسیله قطره آهنی که به وی داده می شود این ویتامین تامین می گردد.

منبع :