آکاایران  

 چگونه سخن گفتن کودک آغاز می شود و شکل می گیرد و تصورات رایج در جامعه در این زمینه کدامند والدین چه نقشی در این زمینه دارند و باورهای رایج در مورد حرف زدن بچه ها چگونه  است

به گزارش آکاایران  موضوع بسیار ساده تر و در عین حال عجیب تر از آن است که ما گمان می کنیم و برای دانستنش اول باید تمامی تصورات قبلیمان را دور بریزیم. چه تصوراتی؟ تمام چیزهایی که گمان می کنیم در مورد زبان آموختن کودکان می دانیم، اما آن ها را نه از منابع علمی و دانشگاهی که از منابع ظاهراً معتبر شنیده ایم؛ تمام چیزهای مشهور. با هم چند تا از این تخیلات خطا و مشهور را مرور کنیم.

تخیل ۱. این که بعضی بچه ها خوب حرف زدن یاد نمی گیرند به دلیل کمی هوش این بچه ها است.

واقعیت ۱. در مورد اغلب بچه هایی که خوب حرف زدن یاد نمی گیرند، باید محیط را بررسی کرد. پدر و مادرهایی که با بچه به اندازه ی کافی حرف نمی زنند، همین طور پدر و مادرهایی که روند زبان آموزی کودک را تبدیل به یک برنامه ی پرفشار همراه با بازپرسی می کنند، اضطراب ها، ترس ها و عوامل روانی دیگر که محیط به کودک منتقل می کند بیش ترین و موثرترین عوامل ناتوانی های کودک در سخن گفتن هستند.

تخیل ۲. بچه وقتی زبان مادریش را یاد می گیرد که واژه های زبان مادریش را یاد گرفته باشد.

واقعیت ۲. بچه تا آخر عمرش فرصت دارد واژه های نو بیاموزد. روند فراگیری زبان مادری روند آموختن ساختارهای زبان است نه روند آموختن واژه ها. کودک این روند را کاملاً ناخودآگاه و بر اساس توان ژنتیک خود فرا می گیرد. به هیچ وجه لازم یا مفید نیست که ساختارها را به او نشان بدهند یا بیاموزند، بلکه قرار گرفتن در معرض زبان برای آموختن هم لازم و هم کافی است.

تخیل ۳. بچه مراحل نهایی زبان مادریش را در مدرسه و در درس هایی مثل دستور زبان فرامی گیرد.

واقعیت ۳. بچه زبان مادری را در ۱۸ تا ۳۰ ماهگی کاملا فرا می گیرد. او در مدرسه تنها بررسی رسمی زبان را فرا می گیرد و نه خود زبان را. این بررسی رسمی هر چه سنتی تر باشد نه تنها به فرا گرفتن زبان کمک نمی کند که تصورات خطا و غیر مفید در ذهن کودک پدید می آورد.

تخیل ۴. اگر پدر و مادر یا خانه و محیط پیرامون کودک را در معرض بیش از یک زبان قرار بدهند، بچه «قاطی می کند» و هیچ کدام را خوب فرا نمی گیرد.

واقعیت ۴. بچه در همان دوران ۱۸ تا ۳۰ ماهگی می تواند حتی تا ۵ زبان را همراه هم و به عنوان زبان مادری فرا بگیرد و خیلی سریع و بدون دردسر و به شیوه ای کاملاً خودکار فرا می گیرد که اطلاعات ساختاری هر زبان را در جایی متفاوت از ذهنش نگه داری کند. تنها تداخلی که گاه رخ می دهد تداخل واژگانی است که ضرری ندارد و در سال های بعدی رفع خواهد شد.

تخیل ۵. می گذاریم خودش که بزرگ شد بعد از دیپلم تصمیم بگیرد دوست دارد چه زبانی یاد بگیرد.

واقعیت ۵. توان زبان آموزی یک توان وابسته به هوش و آی کیو نیست، توانی ژنتیک و زمانمند است. ۱۸ تا ۳۰ ماهگی اوج شکوفایی این توان است. تا ۵ سالگی هم عالی کار می کند. بین ۵ تا ۱۴ سالگی همچنان قابل اتکا است و از ۱۴ سالگی تقریباً به هیچ وجه کسی زبان دوم را مانند زبان مادری نمیآموزد. این تفاوت به حدی است که برخی آن را چنین توصیف می کنند: انسان بالغ زبان دیگری نمی آموزد، او آداب حضور در جامعه ی گویشوران زبان دیگر را می آموزد.

منبع : دکتر سلام

منبع :