آکاایران: باورها و اعتقادات نادرست در زمینه بیش فعالی

به گزارش آکاایران  اختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه شامل مشکلات تمرکز، توجه، کنترل رفتار و بیش فعال بودن است. محققان بر این باورند که این اختلال ناشی از ترکیب عوامل زیستی و ژنتیکی است.

کلیشه های نادرست و منفی درباره این بیماری کم نیست. یکی از این باورهای غلط این است که فقط کودکان می توانند به آن مبتلا شوند. این در حالی است که بزرگسالان نیز این اختلال را دارند و این اختلال حتی در سن 30 سالگی نیز ممکن است تشخیص داده شود.

باور غلط دیگر این است که بیش فعال ها باهوش نیستند. این در حالی است که این اختلال هیچ ارتباطی با توانایی های فکری ندارد و بسیاری از بیماران حتی بسیار هوشمند و خلاق هستند.

یکی از اشتباهات دیگر این است که برخی تصور می کنند هر کس مشکل تمرکز دارد، بیش فعال است، در حالی که این بیماران مشکل تمرکز را همراه با استرس، اضطراب، افسردگی، کمبود خواب و حتی عدم فعالیت بدنی کسب می کنند.

msn،

منبع : دکتر سلام

منبع :