آکاایران  

واکنش های آلرژیک در اطفال را با چه عواملی می توان شناخت چه نشانه هایی خبر از حساسیت اطفال به برخی خوراکی ها دارد و با چه روش هایی می توانیم آن را کنترل کنیم ،مهمترین خوراکی های تحریک کننده آلرژی در اطفال کدامند

به گزارش آکاایران اگر کودک خردسالی نسبت به غذایی واکنش آلرژیک نشان دهد، ممکن است نداند که چگونه باید به درستی آن را توضیح دهد.

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا عنوان می کند که معمولا کودکان در مورد موارد زیر حرف می زنند و شکایت می کنند:

•    چیزی زبان را گاز می گیرد و یا احساس اینکه مویی روی زبان است.

•    در زبان و دهان احساس خارش، سوزش و یا سوزن سوزن شدن می کند.

•    احساس می کند زبانش سنگین است.

•    احساس می کند چیزی به گلویش چسبیده.

•    احساس تنگی در لب ها، گرفتگی گلو یا پشت زبان و یا احساس ضخیم شدن گلو.

•    احساس می کند در یک یا دو گوش خود حشره وجود دارد.

اخبار مرتبط:

منبع : دکتر سلام

منبع :