آکاایران: کولیک نوزادان و این روش های مراقبتی

به گزارش آکاایران برخی از خانواده ها با تولد نوزاد اول با مشکل گریه ها ی مداوم و بی قراری های نوزاد خود روبرو می شوند. در برخورد اول ممکن است والدین چندان توجهی به این امر نشان ندهند، اما در صورتی که این گربه ها هر روز و به مدت زیاد ادامه داشته باشد، حتما نوزاد را باید نزد پزشک برد.

نحوه تشخیص کولیک در نوزادان

پزشکان معتقدندکه کولیک نوزادان درد خاصی است که والدین هم به راحتی می توانند آن را در نوزاد خود تشخیص دهند. در واقع کولیک عبارت است از گریه نوزاد بیش از 3 ساعت در روز،بیش از 3 روز در هفته .

علائم کولیک در نوزادان

از علائم مشخص بیماری کولیک می توان به حمله ای بودن آن اشاره کرد. به این معنی که نوزاد در حالی که در ابتدای بروز کولیک ممکن است خوشحال، آرام  و یا در حال تغذیه با شیر مادر  و یا حتی خواب باشد؛ به طور ناگهانی و حمله ای دچار علائم کولیک که شبیه یک دل دردی است که نوزاد توان تحمل آن را ندارد، می شود. شواهد نشان داده اند که اکثر حملات کولیت در ساعات عصر روی می دهد.

 بهترین راه تشخیص کولیک در نوزادان

کولیت در نوزاد را می توان از وضعیت کیفیت گریه او تشخیص داد. به این معنی که گریه نوزاد از لحاظ کیفیت گریه متفاوت تر از گریه های دیگر او بوده و اغلب گریه هایی بلند و فریادی هستند.

نشانه های ظاهری کولیک در نوزادان

از نشانه های ظاهری تشخیص کولیک در نوزادان آن است که نوزاد عضلات شکم را منقبض می کند. همچنین دست  و پا را به سمت شکم جمع می کند، تا مشکل کولیک در روده هایش بهبود یابد.

میزان شیوع کولیک در بین نوزادان

شیوع این بیماری در شیر خواران از 8 تا 40 درصد متغیر می باشد و در فرزند اول خانواده شیوع بیشتری دارد. عوامل متعددی می توانند زمینه ساز بروز این بیماری شوند که از آن جمله می توان آلرژی به پروتین شیر گاو ، روش نادرست  شیردهی مانند تغذیه بیش از حد یا کمتر از حد  نوزاد و متعاقب آن بلع هوا توسط نوزاد را نام برد. در ضمن  قرار دادن نوزاد در معر ض دود سیگار  نیز می تواند شدت این عارضه را در او افزایش دهد.

نحوه پیشگیری از بیماری

با رعایت برخی موارد می توان علائم این بیماری را در نوزاد تا حد قابل ملاحظه  ای کاهش داد. بطور مثال ایجاد محیط آرام برای مادر و شیر خوار در زمان  شیردهی،قطع داروهای مصرفی توسط مادر با نظر پزشک، قطع شیر گاو از  غذایی مادر، استفاده از ماست و دوغ پروبیوتیک توسط مادر.

خوشبختانه با رعایت  موارد پیشگیرانه ذکر شده، می توان امیدوار بود که علائم بیماری در 60 تا 80 درصد موارد در نوزادان پس از سه یا چهار ماهگی به طور کامل بهبود می یابد.

منبع : دکتر سلام

منبع :