آکاایران: تاثیر فشارخون بالا بر مهارت های فکری کودکان

آکاایران: آکا ایران: فشارخون بالا می‌تواند روی توان فکری و ذهنیِ کودکان تاثیر بگذارد.
به نقل از ایسنا، نتایج یک مطالعه جدید که در مجله "اطفال" به چاپ رسیده نشان می‌دهد فشارخون بالا می‌تواند روی مغز برخی از کودکان و نوجوانان تاثیر بگذارد.
در این مطالعه متخصصان، توانایی‌های ذهنی و فکریِ ۱۵۰ کودک و نوجوان را مورد ارزیابی قرار دادند. این کودکان بین ۱۰ تا ۱۸ ساله بودند.
در نیمی از این کودکان عارضه فشارخون بالا به تازگی تشخیص داده شده بود در حالی که نیمی دیگر فشارخون طبیعی داشتند. متخصصان این دو گروه را با یکدیگر مقایسه کرده و دریافتند کودکانی که فشارخون بالا دارند در تست‌های حافظه بصری و شفاهی، سرعت پردازش و مهارت‌های کلامی نسبت به گروهی که فشارخون طبیعی دارند نمرات پایین‌تری کسب کرده‌اند.
به گفته متخصصان اگرچه این تفاوت در نمرات، ناچیز بوده و تفاوت فاحشی در عملکرد حافظه و تفکر دو گروه مشاهده نشده اما این یافته در ارتباط با پیامدهای فشارخون بالا در کودکان حائز اهمیت و قابل بررسی است.
به گزارش یونایتدپرس، این بررسی همچنین آشکار ساخت اغلب کودکانی که مشکلات خواب دارند دچار فشارخون بالا هستند و کمبود خواب روی آزمون‌های فکری کودکان تاثیرگذار بوده است.

منبع :