آکاایران: بچه ها هوش خود را از چه کسی به ارث می برند؟‎

آکاایران: بچه ها هوش خود را از چه کسی به ارث می برند؟ سؤالی که منجر به رقابتی همیشگی اما پنهان میان والدین شده است و هر کدام دوست دارند باهوش بودن بچه را به خودشان نسبت دهند؛ اما واقعاً هوش فرزندان بیشتر تحت تأثیر مادر است یا پدر؟ پرسشی که حالا دانشمندان به جواب روشنی برای آن رسیده اند.
به نقل از شفقنا زندگی، در حالت طبیعی همه پدرها و مادرها دوست دارند فرزندی باهوش داشته باشند، فرزندی که بتوانند او را از لحاظ بهره هوشی و توانایی شبیه به خودشان بدانند. همین مسئله به ظاهر ساده چه جنجال هایی که در خانواده ها به پا نکرده است؛ اما به نظر می رسد یافته های جدید دانشمندان پایانی باشد بر تمامی این بحث های ادامه دار. بنا بر نتایج به دست آمده از آخرین تحقیقات انجام شده، این مادران هستند که میزان هوش بچه ها را تعیین می کنند.
بر این اساس، احتمال انتقال ژن های شکل دهنده هوش و توانایی از طرف مادر بیشتر از پدر است. در واقع، ژن های اثرگذار بر هوش توسط کروموزوم X حمل می شوند، کروموزومی که سهم زنان از مردان دو برابر آن است. چنین ادعایی در حالی مطرح می شود که محققان اسکاتلندی به تازگی از نقش بیشتر پدران در میزان هوش فرزندان صحبت کرده بودند. همین تناقض منجر به آن شد که دانشمندان امریکایی با کنترل سایر متغیرها نقش ژن های مردانه و زنانه بر قوای شناختی را مورد سنجش قرار دهند.
آنچه به دست آمد نشان از آن داشت که مادران نقشی غیر قابل انکار در رشد مغزی فرزندان ایفا می کنند. در طرف مقابل، این پدران هستند که چگونگی و میزان رشد فیزیکی بچه ها را تعیین می کنند. توجه به این نکته ضروری است که علاوه بر وراثت و ژن ها محیط تأثیر غیر قابل انکاری بر هوش بچه ها می گذارد؛ چراکه جنین تنها 40 الی 60 درصد از ژن های والدین خود را به ارث می برد.

منبع :