آکاایران: برای کودک عذرخو اهی می تواند واژه و مفهوم پیچیده ای باشد . اما از سنین خیلی پایین قادر به یادگیری احساس تاسف و عذرخواهی است . در ذیل چند توصیه کارشناسان آورده می شود :

1 - از همان سنین خیلی پایین به توضیح قوانین رفتاری بپردازید .

2 - هم چنین با او درباره کار غلطی که انجام می دهد صحبت کنید .

3 - با مثال آموزش دهید

در صورت لزوم عذرخواهی کنید و به کودکتان نشان دهید که بزرگسالان از این کار مبرا نیستند . یک عذرخواهی صمیمانه می بایست شامل کار غلطی که کودک در جهت آسیب به گروههای دیگر انجام می دهد باشد .

با دقت هر چه تمام راه جلوگیری از بروز اشتباه در آینده را تععین نموده و آن را به یک درس تجربی تبدیل نمایید .

گردآوری: آکا ایران

منبع :