آکاایران: تربیت صحیح بچه , چگونه کودک را مسئولیت پذیر کنیم , کودک مستقل , مشکلات فرزندان بهانه گیری کودک , کنترل بچه , دعوای و بهانه گیری کودک

کودک مستقل من

 مادر خسته از کار روزانه برای بازگرداندن کودک 5 ساله اش به مهدکودک میرود. مادر از کودکش میخواهد که ژاکتش را بپوشد تا راه بیفتند، اما کودک بهانهگیری میکند و میگوید که نمیتواند لباسش را خودش تن کند. مادر لباس کودک را تنش میکند و از او میخواهد ظرف غذایش را در دست بگیرد، اما کودک باز هم بهانه گیری میکند و میگوید نمیتواند ظرف غذا را در دستش بگیرد. مادر در یک دستش ظرف غذا و در دست دیگر کودک و کیفش را حمل میکند و بسیار خسته و کلافه به نظر میرسد. از این نوع اتفاقها ممکن است در زندگی شما هم با فرزندتان بیفتد. فرزند شما حاضر نیست کارهایش را به تنهایی انجام دهد و شما باتوجه به مشغله کاریتان نمیتوانید به صورت کامل به همه امور رسیدگی کنید. برای اینکه فرزندتان را کمی مستقل بار بیاورید باید تکنیک هایی را به کار بگیرید.

آکاایران: چگونه کودک مسئولیت پذیر شود و روی پای خودش بایستد

درخواستهای مکرر را کنترل کنید

همه بچه ها در سنینی خاص مدام از والدین درخواستهایی را ابراز میکنند و این طبیعی است، اما اگر فرزندتان بیش از اندازه از شما برای انجام امور شخصی اش کمک میخواهد و شما در همه موارد کمکش میکنید به تدریج فرزندتان بسیار متکی و وابسته به شما بار خواهد آمد و نمیتواند آن طور که باید به رشد برسد. اگر در زمان بزرگسالی فرزندتان از او انتظار دارید که به درستی از عهده وظایف و مسئولیتهای محول شده بربیاید باید در همین سنین کودکی پایه های تربیتی او را به درستی شکل دهید تا بتواند معنای مسئولیت پذیری را به خوبی درک کند.

10 دقیقه توضیح کافی است

متاسفانه اغلب خانواده ها برای اینکه وقتشان را با توضیح تلف نکنند حاضر هستند تمامی وظایفی که کودک از انجام آنها سرباز میزند را خودشان انجام دهند، اما اگر 10 دقیقه زمان بگذارید و برای فرزندتان اهمیت وظیفه ای که به او محول شده را توضیح دهید در آینده شاهد مشکلات بزرگتری نخواهید شد. برای فرزندتان به آرامی توضیح دهید که آنها عضوی از خانواده هستند و عضویت در خانواده یعنی قبول پارهای از وظایف و به انجام رساندن آنها. به او یادآور شوید که باید بعضی از کارهایش را به تنهایی انجام دهد و شما به عنوان یک نیروی کمکی در بعضی مواقع به او کمک خواهید کرد. در غیر این صورت فرزند شما به انسانی تبدیل خواهد شد که از زیر بار قبول مسئولیت شانه خالی خواهد کرد و علاوه بر این، باعث آزار اطرافیانش نیز خواهد شد.

 کودک مستقل
چگونه کودک مسئولیت پذیر شود و روی پای خودش بایستد

انتظارتان را متعادل کنید

باتوجه به سن فرزندتان از او بخواهید بخشی از کارهای شخصی اش را به تنهایی انجام دهد.

از یک کودک 2 تا 3 ساله نباید انتظار داشته باشید به تنهایی غذا بخورد و غذا را از داخل بشقاب بیرون نریزد اما یک کودک 10 ساله بهراحتی میتواند از عهده این کار بربیاید. کودکان 3 تا 4 سال میتوانند اسباب بازی هایشان را از سر راه بردارند یا کفش هایشان را در یک گوشه اتاقشان مرتب قرار دهند. کودک 5 تا7 ساله میتواند ظرف غذایش را داخل ماشین ظرفشویی یا سینک ظرفشویی قرار دهد یا به گلدان کوچک روی میز آب دهد. همچنین میتوانید از او انتظار داشته باشید در آماده کردن میز صبحانه به شما کمک کند.

کودکان 7 سال به بالا میتوانند لباسشان را بعد از اتمام کار ماشین لباسشویی، از داخل آن بردارند، ظرف غذایشان را بشویند، اتاقشان را مرتب کنند و کارهایی انجام دهند که آنها را قادر به قبول مسئولیتهای بزرگتری در آینده میکند

منبع :