آکاایران: کنترل تلویزون نگاه کردن کودک , با بچه که تلویزیون زیاد نگاه می کند چه کنیم , با کودک که اینترنت را به درس ترجیح میدهد , تربیت کودک

کنترل دست شماست

 با اینکه خیلی از افراد احساسات قویای نسبت به تماشای تلویزیون دارند اما تماشای تلویزیون نه خوب است و نه بد. البته تعدادی برنامه های تلویزیونی وجود دارد که خانواده ها بدون اینکه اطلاعات تخصصی تربیتی داشته باشند، به خوبی میدانند که نباید فرزندانشان را در معرض اینگونه برنامه ها قرار دهند؛ برای مثال برنامه هایی که صحنه های خشونت آمیز یا ترسناک در آن وجود دارد. اما جدا از این موضوع، اینکه فرزندتان را ساعتها پای تلویزیون تنها بگذارید و خودتان به کارهایتان بپردازید به هیچ وجه اصولی نیست. شما از کدام گروه خانواده ها هستید؟ آیا برای فرزندانتان در زمینه استفاده از تلویزیون محدودیتهایی قائل هستید یا اینکه آنها را ساعتها در استفاده از تلویزیون آزاد و می گذارید؟

آکاایران: از بین بردن عادت تماشای بیش از حد کودک به تلویزیون

از بین بردن عادت تماشای بیش از حد کودک به تلویزیون

فرزندتان را پای تلویزیون رها نکنید

اگر کنار فرزندتان به تماشای تلویزیون میپردازید و تماشای تلویزیون برای فرزندتان تنها یک فعالیت ساده کنار فعالیتهای دیگر مانند کتاب خواندن، ورزش کردن یا بازی با اسباب بازیهایش است، مشکلی ایجاد نمیکند و اعتیاد به تماشای تلویزیون محسوب نمیشود اما اگر فرزندتان را بدون حضور خودتان کنار تلویزیون تنها بگذارید و خودتان به کارهای خانه بپردازید به شدت او را در معرض اعتیاد به تلویزیون قرار داده اید. البته اگر این مدت زمان حدود 10 دقیقه باشد اشکالی ندارد اما اگر بیشتر از یک ساعت فرزندتان را پای برنامه های تلویزیون تنها رها کنید باعث آسیب به او خواهید شد.

نشانه های اعتیاد به تلویزیون در کودکان

اگر فرزندتان به محض اینکه از خواب بیدار می شود، سراغ تماشای تلویزیون میرود، نشانه این است که به تماشای تلویزیون اعتیاد پیدا کرده است مخصوصا اگر زمانهایی که تلویزیون خاموش است شکایتی نیز داشته باشد. در این مواقع سعی کنید برای تلویزیون قفلی تعبیه کنید تا به صورت اتوماتیک توسط فرزندتان روشن نشود یا راهحل بهتر و مفیدتر این است که تعداد فعالیتهایی که بیرون از منزل است بیشتر کنید تا فرزندتان سرگرم شود و تمایل کمتری به تماشای تلویزیون داشته باشد. سعی کنید از انرژی و توان فرزندتان در طول روز بیشترین استفاده را داشته باشید و غذاهایی که حاوی مواد مغذی و سالم است در اختیارش قرار دهید. تعداد فعالیتهای هنری و بازیهای بین خودتان و او را افزایش دهید تا بتوانید جایگزین مناسبی برای تماشای تلویزیون بیابید.

از بین بردن عادت تماشای بیش از حد کودک به تلویزیون -آکاتلویزوین بچه
از بین بردن عادت تماشای بیش از حد کودک به تلویزیون

با یکدیگر تلویزیون تماشا کنید

برای اینکه فرزندتان نحوه استفاده درست از تلویزیون را درک کند کنار او به تماشای برنامه های مورد علاقه اش بپردازید و در مورد محتوای آن با او صحبت کنید. برایش توضیح دهید که چه مدت زمانی را برای تماشای تلویزیون صرف کرده و در طول این مدت میتوانسته کارهای بیشتری انجام دهد. مراقب باشید بیشتر از یک ساعت را صرف تماشای تلویزیون نکند. بعد از پایان برنامه مورد علاقه اش تلویزیون را خاموش کنید و اگر فرزندتان سوالی داشت با حوصله به او جواب دهید. نکته مهم این است که باید به روشنی برای فرزندتان توضیح دهید که اتفاقاتی که در فیلمها یا کارتنها برای شخصیتهای داستانی میافتد فقط در عالم انیمیشن وجود دارد و چنین چیزهایی در دنیای واقعی حقیقت ندارد. اگر خودتان نیز عادت به تماشای تلویزیون دارید باید مراقب باشید چون کودک در وهله اول از شما الگو میگیرد. نکته مفید اینجاست که به خاطر فرزندتان میتوانید خودتان نیز از عادت غلط تماشای زیاد تلویزیون رها شوید.

ترجمه: فاطمه شاهانی

منبع :