آکاایران: آیا همه افراد از بازی با کودکان لذت می برند؟ چطور باید آرامش خودمان را حین بازی حفظ کنیم؟ , آموزش بازی با روشهای آموزنده برای بچه

بازی کردن مفهوم گستردهای را دربرمیگیرد. واقعیت این است که همه بزرگسالان از بازی کردن لذت نمیبرند و البته حتی توانایی خوب بازی کردن را هم ندارند! این در حالی است که عده دیگری از بازی با بچه ها بسیار لذت میبرند و توانایی خوب بازی کردن دارند. آنها میتوانند در بازی چیزهایی را بگیرند و چیزهایی هم بدهند. این افراد راه و رسم تعامل را بلد هستند و قواعد بازی را رعایت میکنند.

آکاایران: آموزش بازی پدر و مادر با کودکان

آموزش بازی پدر و مادر با کودکان

چه افرادی از بازی با بچه ها لذت می برند؟

برای کسانی که توانایی بازی کردن دارند، بازی با بچه ها به نوعی بازگشت به دوران کودکی محسوب میشود چراکه بازی با کودکان با بازی با بزرگسالان متفاوت است و راه و رسم خودش را دارد. توانایی بازی کردن یعنی اینکه فرد بتواند با سایر افراد تعامل خوب و دوسویه برقرار کند. اماحفظ آرامش هنگام بازی با بچه ها شاید کار راحتی نباشد.

چطور باید آرامش خودمان را حین بازی حفظ کنیم؟

اغلب بزرگسالان در 2 حالت ممکن است هنگام بازی با بچه ها عصبانی یا بیحوصله شوند؛ اول اینکه چون بچه ها مانند ما بزرگترها راه و رسم بازی را بلد نیستند مدام به آزمون و خطا متوسل میشوند. مثال برای درست کردن یک پازل مدام تکه ها را برمیدارند و میگذارند و این آزمون و خطاهای زیاد گاهی بزرگترها را خسته میکند. نکته دوم وقتی است که بچه ها مدام یک بازی را تکرار میکنند. به طور مثال مدام یک پازل تکراری را درست کرده، خراب میکنند و باز میچینند. اگرچه بچه ها برای مسلط شدن به آن بازی این کار را انجام میدهند اما ممکن است ما از این کار بچه ها بیحوصله شویم. پس نکته مهم این است که خودمان را جای بچه ها بگذاریم، مانند آنها بچه شویم و از فرایند بازی و این آزمون و خطاها لذت ببریم. هنگام بازی با بچه ها نباید در مقام یک بزرگسال بازی کنیم. اگر قرار باشد از همان اول مثلا پازل را سریع و درست بچینیم، راه را برای بازی میبندیم!

آموزش بازی پدر و مادر با کودکان -آکاآموزش بازی به کودک
آموزش بازی پدر و مادر با کودکان

آیا وقتی خسته،بی حوصله یا ناراحت هستیم،بازی با بچه ها می تواند باعث آرامش ما نشود؟

نکته مهم این است که زمانی وارد بازی با بچه ها شویم که واقعا از تهدل دوست داریم با بچه بازی کنیم. هرگز نباید خودمان را موظف به این کار فرض کنیم یا بازی را جایگزین چیز دیگری کنیم. بهعنوان یک پدر یا مادر نباید به چشم یک وظیفه به بازی با بچه نگاه کنیم چراکه در این صورت از بازی لذت نخواهیم برد و بهطور حتم به آرامش و شادی کودکمان نیز کمکی نخواهیم کرد.

بازی راهی برای آموزش به بچه هاست،اما چگونه می توانیم در خلال بازی آرامش را به کودکان یاد بدهیم؟

بچه ها از ما الگوبرداری میکنند بنابراین اگر میخواهیم آرامش را به کودکمان بیاموزیم باید خودمان در طول بازی آرام و صبور بمانیم، همراه با آنها آزمون و خطا کنیم، به اشتباهاتمان (حتی عمدی) بخندیم و دست از تلاش برنداریم. گاهی مانند آنها کودکی شویم که میبازد، اشتباه میکند اما عصبانی و ناامید نمیشود و البته آنها را هم به خاطر اشتبه ها و آزمون و خطاهایشان سرزنش نکنیم.

منبع :