کنترل مدفوع در کودکان معمولا قبل از کنترل ادرار حاصل می شود؛ ولی زمان به دست آوردن کنترل مدفوع متغیر تر است.

به نظر می رسد بعضی کودکان به آرامی از مرحله دفع بازتابی و بی اختیار مدفوع پس از هر وعده غذا، به مرحله دفع ارادی آن که کاملا در کنترل آنها است عبور می کنند. بعضی کودکان نیز (بخصوص پسرها) ممکن است تا پس از دو سالگی هیچ نشانه ای از کنترل مدفوع نشان ندهند. این موضوع نشان می دهد که محدوده طبیعی برای زمان به دست آوردن کنترل مدفوع چقدر وسیع است.

ممکن است کودک شما با مدفوع خود بازی کند که این موضوع طبیعی است. او را سرزنش نکنید. فقط سعی کنید حواس او را از این کار منحرف کنید.


محدوده زمانی وسیع دیگری نیز، یعنی از 12 ماهگی تا 2/5 سالگی وجود دارد که طی آن کودکان ممکن است با مدفوع خود بازی کنند یا آن را به اطراف بمالند. علت این کار این است که کودکان مجذوب آنچه از بدنشان خارج می شود می گردند و دلیلی بر کثیف بودن کودک نیست. بنابراین لطفا این موضوع را به یاد داشته باشید و اقدامی که می کنید منحرف کردن حواس کودک به چیز دیگری باشد نه اینکه آنها را به خاطر کاری که تا این حد طبیعی است سرزنش کنید.

همانگونه که کودکان دوست دارند با مشغول نگهداشتن والدین خود در مورد کنترل ادرار، مرکز توجه قرار گیرند، اگر وسواس نشان دهید به همان سرعت یاد می گیرند که کل روند کنترل مدفوع، نشستن روی لگن و دفع مدفوع را به عنوان وسیله ای برای جلب تمام توجه و اهتمام شما به کار گیرند. کودک شما سریعا می آموزد که اگر مدفوع نکند مامان و بابا نگران او می شوند و بدین ترتیب شما با رفتار نامناسب، کودک خود را به طرف یبوست سوق می دهید.

به یاد داشته باشید که شما نمی توانید برنده باشید. هر چه بیشتر جاروجنجال کنید، کودک شما خوشحال تر می شود زیرا می بیند که کنترل بیشتری روی شما دارد. بنابراین همانند کنترل ادرار، نقش شما این است که اجازه دهید کودکتان با سرعت خاص خودش رشد کند و این کار را برای او تسهیل کنید. اشتیاق بیش از حد برای آموزش لگن از خود نشان ندهید، ولی هر وقت کودک شما موفق شد تمیز بماند او را بسیار تحسین کنید. و اگر خود را کثیف کرد جار و جنجال به راه نیندازید.


رشد کنترل مدفوع در 15 تا 18 ماهگی

کودک شما پس از غذا خوردن، به علت بازتاب معده_روده ای، مدفوع خود را تخلیه می کند. او هنوز آمادگی استفاده از لگن را ندارد ولی ممکن است بتوانید بعد از غذا خوردن، به موقع نیاز او به دفع مدفوع را حدس بزنید و او را روی لگن بنشانید.


چگونه می توانید به کودک خود کمک کنید؟ :

  • هنوز برای کودک شما زود است شروع به یادگیری استفاده از لگن کند، ولی می توانید او را به نشستن روی لگن عادت دهید.
  • به محض اینکه کودک شما توانست به تنهایی بنشیند، او را فقط بعد از غذا روی لگن بنشانید.
  • هرگز او را بیش از چند دقیقه روی لگن باقی نگذارید و اگر حوصله اش سر رفت اجازه دهید بلند شود.
  • اگر موفق به دفع مدفوع شد به او آفرین بگویید و اگر نشد چیزی نگویید.

کودک خود را به لگن عادت دهید :

از وقتی کودک توانست به تنهایی بنشیند پس از هر وعده غذا او را تا وقتی که مایل است روی لگن بگذارید، ولی بیش از چند دقیقه طول نکشد.


رشد کنترل مدفوع در 18 ماهگی تا دو سالگی

کودک شما هنگام نشستن روی لگن یا بازی کردن با آن احساس شادی و آرامش می کند.

چگونه می توانید به کودک خود کمک کنید:

  • برای کودکتان الگوهای عینی ای از استفاده از لگن را نمایش دهید. مثل: کودکی دیگر ،کتاب ها و قصه ها…
  • کاری کنید که هر کاری با لگن یا روی آن می کند همراه با احساس شادی و آرامش باشد.

توصیه های زمان کنترل مدفوع در کودکان -آکامدفوع،ادرار،یبوست،تربیت کودکان،کنترل مدفوع،بی اختیاری


رشد کنترل مدفوع در 2 تا 2/5 سالگی

اشتیاق کودک شما برای تمیز و مستقل بودن بسیار شدید است. اجازه دهید فقط خواسته های او راهنمای شما برای آموزش باشد.

چگونه می توانید به کودک خود کمک کنید :

  • هر شب که کودک شما خود را کثیف نکرد، او را تشویق کنید؛ هرچند ممکن است هنوز خود را خیس کند.
  • در مورد تمایل خود به تمیز ماندن او اضطراب زیادی نشان ندهید. منتظر علامت یا درخواست او باشید.
  • آموزش کنترل مدفوع قبل از آموزش کنترل ادرار صورت می گیرد. بنابراین مهم است که بین این دو تمایز قایل شوید و هر کدام از این موفقیت ها را جداگانه تحسین کنید.


رشد کنترل مدفوع در 2/5 تا 5 سالگی

در این سن کودک شما می تواند مدفوع خود را کنترل کند و نگهدارد؛ به نحوی که وقت کافی برای رسیدن به توالت بدون کثیف کردن خود را داشته باشد.

چگونه می توانید به کودک خود کمک کنید :

- اکثر بچه ها در 5 سالگی خود را کثیف نمی کنند. ولی این موضوع به هیچ وجه در مورد تمام بچه ها صدق نمی کند. آرامش خود را حفظ کنید.

- لباس هایی به او بپوشانید که اگر نیاز به توالت داشت به راحتی بتواند آن ها را در آورد.

اجبار نکنید. جاروجنجال راه نیندازید :

اکثر بچه ها حتی پس از اینکه برای مدتی تمیز بوده اند، گاهی اوقات خود را کثیف می کنند. اگر کودک خود را کثیف کرد جارو جنجال راه نیندازید.


منبع :