آکاایران: شیرخشت و ترنجبین برای نوزادان مفید است؟

آکاایران: متأسفانه با استناد به یک باور قدیمی و سنتی که حتی در میان افراد باسواد ما جا افتاده است، به محض این که نوزاد از بیمارستان به منزل منتقل می شود، برای رفع هرنوع درد و مرض احتمالی، برای پاک کردن روده های نوزاد، این معجون همه کاره و اما مملو از آلودگی را به نوزاد می دهند.
یک متخصص اطفال با تاکید بر اینکه برخلاف باور عمومی مردم، نباید به نوزاد ترنجبین و شیرخشت داد، گفت: مصرف این مواد تاثیری در پاک کردن روده های نوزاد ندارد.

دکتر فهیمیان با اشاره به اینکه شیرخشت و ترنجبین شیره پرورده چند نوع گیاه از طایفه زبان گنجشک (Frene) است که خود به خود و یا توسط ایجاد شکاف با دست یا در نتیجه گزش حشرات از برگ ها و شاخه های جوان آنها به دست می آید، گفت: شیرخشت و ترنجبین اقسام بسیار دارند و به دو دسته شیرخشت های ملین و شیرخشت های خلط آور تقسیم می شوند.

 

وی گفت: یک نوع شیرخشت، مخصوص ایران است که ترنجبین نام دارد. گیاه آن دارای خارهایی بسیار ریز و برگ های کوچک و ساقه نازک است که در نقاط خشک می روید و از آن صمغی ترشح می شود که به شکل ذرات و دانه های ریز مخلوط با خارهای گیاه در بازار به فروش می رسد. این گیاه را در جنوب ایران خارشتر و خاربز می نامند. در طب قدیم آن را در قدری آب گرم حل کرده و به عنوان ملین در حالات تب دار و در یبوست های ساده به عنوان ملین و یا مسهل مصرف می کردند.

فهیمیان گفت: ترنجبین و شیرخشت از همان ابتدای ترشح خود که به تدریج روی ساقه گیاه روی هم انباشته می شود، بنا به مزه شیرین و خاصیت مغذی اش، انواع حشرات، قارچ ها و شته ها را به سوی خود جذب می کند و وقتی انواعی از این موجودات ریز و درشت روی آن چسبیدند، قادر به فرار نبوده و پیکر آلوده آنان در درون این ترشحات صمغی شکل مدفون می شود.

وی افزود: بعداز ترشح مقدار کافی این صمغ و خشک شدن آن، کشاورزان به سراغ برداشت آنها می روند و بعد از جداسازی، آنها را در مکان های غیربهداشتی و آلوده به انواع فضولات گاو و گوسفند، سوسک و مگس انبار می کنند.

منبع :