آکاایران: بهترین سن پیشگیری از چاقی در کودکان

مجله سلامت آکا ایران: شهرنشینی و صنعتی شدن باعث ایجاد تغییرات زیادی در الگوی غذایی انسان ها شده است اما گاهی ما با رفتارهای نادرست مان باعث می شویم الگوی غذایی خود یا فرزندانمان غلط باشد و نتیجه اش، کودکان چاقی است که این روزها تعدادشان هم کم نیست...

از آنجا که درمان چاقی کودکان سخت و طولانی است و به تجربه و کارهای گروهی متشکل از متخصص کودکان، روان پزشک کودک و متخصص تغذیه نیاز دارد و نباید انتظار داشت بدون تخصص و تجربه و هزینه این مشکل حل شود، به این فکر افتادم با آگاه کردن خانواده ها از معایب چاقی کودک، برای پیشگیری از این معضل قدم موثرتری بردارم.

منبع :