آکاایران: فرمول موفقیت در تغذیه تکمیلی

آکاایران: از وقتی دندان های پسرم شروع به درآمدن کرد، اعتصاب غذا کرده و حتی یک قاشق هم غذا نمی خورد. هر ترفندی که بلد بودم از اجبار گرفته تا تشویق و بازی به کار گرفتم ولی فایده ای نداشت و هر غذایی را که قبلا با اشتها می خورد، پس می زد...

مجله سلامت آکا ایران: با این اوضاع در ماه فقط ۲۵۰ گرم به وزنش اضافه شده بود و نگرانی من روزبه روز بیشتر می شد. اطرافیانم هرکدام تجربه هایشان می گفتند، یکی از دوستانم می گفت: «اگر شیر دادن به او را قطع کنی، مجبور می شود غذا بخورد. » این توصیه بیشتر از بقیه تکرار می?شد و ذهنم را مشغول کرد. شاید این مشکل، مشکل شما هم باشد. با دکتر اکبر کوشانفر، متخصص کودکان، درباره علل و راه حل همین مشکل گفت وگو کرده ایم.

منبع :