آکاایران: مجموعه: بیماری های شایع کودکان

آکاایران: ۱۱ فرمان برای جلوگیری از شب ادراری کودکان

 شب ادراری کودکان 

 


۲) از دادن نوشیدنی های حاوی کافئین مانند کولا یا چای به کودک خودداری کنید. این نوشابه ها تولید ادرار را زیاد می کنند.


۳) کودک را پیش از خواب به توالت بفرستید. اگر مثانه اش پر نیست، مجبورش نکنید آن را خالی کند. این کار باعث می شود رختخوابش را خیس کند زیرا در کار مثانه اختلال به وجود می آورد.


۴) شب ها چراغ توالت را روشن بگذارید. گاه ترس از تاریکی باعث می شود، کودک رختخوابش را ترک نکند.


۵) محدود کردن مصرف مایعات در طول روز هیچ کمکی به بهبود شب ادراری نمی کند. محدود کردن مالیات باید حداکثر دو تا سه ساعت قبل از خواب کودک باشد.


۶) والدین باید سعی کنند با آرامش و صبر با کودکان برخورد کنند.


۷) والدین باید از توبیخ و تنبیه کودک خودداری کنند و بدانند شب ادراری یک عمل زشت نیست.


۸) بیدار کردن کودک درفاصله های معین برای ادرار کردن.


۹) گذاشتن دستگاه شب زنگ در رختخواب کودک و بیدار شدن او با ایجاد صدا.


۱۰) به کودک اجازه دهید که بداند وی مقصر نیست. به او کمک کنید که ملحفه های خیس را بردارد، اما این را تنبیه به حساب نیاورید بلکه حمایت کننده وی باشید.


۱۱) تهیه و نصب ورقه ای بالای سر کودک که در آن شب های خیس کردن با رنگ قرمز یادداشت شود و همچنین کودک برای شب هایی که جای خود را خیس نکرده است، مورد تشویق قرار بگیرد.


.

منبع :