آکاایران: نتایج یک مطالعه نوین نشان می دهد که گریه نوزادان در انگلیس، کانادا و ایتالیا بیشتر از نوزادان کشورهای دیگر است.

نبض ما – سور دیتر ولک از بخش روانشناسی دانشگاه وارویک انگلیس دراین مطالعه، اولین نمودار جهانی از میزان طبیعی گریه نوزادان را در سه ماه اول تولد تدوین کرده است.
این محقق دریک بررسی که شامل حدود هشت هزار و ۷۰۰ کودک در کشورهایی از جمله آلمان، دانمارک، ژاپن، کانادا، ایتالیا، هلند و انگلیس می شد، متوسط مدت ناآرامی و گریه نوزادان را در ۲۴ ساعت در فرهنگ های مختلف در ۱۲ هفته اول زندگی آنها مطالعه کرد.
این مطالعه نشان داد که گریه نوزادان در دو هفته اول تولد خود حدود ۲ ساعت در روز می باشد، گریه کردن نوزادان معمولا در ۶ هفته به روزی حدود ۲ ساعت ۱۵ دقیقه افزایش می یابد و تا هفته دوازدهم به متوسط یک ساعت ۱۰ دقیقه کاهش می یابد.

آکاایران: نوزادان چه کشورهایی بیشتر گریه می کنند؟


اما با این وجود این تحقیق نشان داد که برخی نوزادان در طول ۲۴ ساعت به اندازه ۳۰ دقیقه و برخی بیش از پنج ساعت گریه می کنند؛ بیشترین میزان گریه نوزادان در انگلیس، ایتالیا، کانادا و هلند و کمترین میزان گریه در دانمارک، آلمان و ژاپن مشاهده شد.
از سوی دیگر بالاترین سطح کولیک که به گریه کردن بیش از ۳ ساعت در روز برای دستکم سه روز در هفته گفته می شود در انگلیس ( ۲۸ درصد نوزادن یک تا دو هفته ای ) ، کانادا (در ۳۴٫۱ درصد نوزادان سه تا چهار هفته ای ) و ایتالیا ( در ۲۰٫۹ درصد نوزادان ۸ تا ۹ هفته ای ) دیده شد.
برعکس کمترین میزان کولیک در دانمارک ( در ۵٫۵ درصد نوزادان ۳ تا ۴ هفته ای ) و آلمان (۶٫۷ درصد نوزادان ۳ تا ۴ هفته ای ) گزارش شد.
به گفته محققان، با بررسی فرهنگ کشورهایی که نوزادان در آن کشورها کمتر گریه می کنند، و این که آیا در این زمینه وضعیت مراقبت های والدین و یا عوامل دیگر مرتبط با بارداری و یا ژنتیک نقش دارد، می توان به یافته های بیشتری دست یافت.

.

منبع :