آکاایران: والدین تا ۱۸ ماهگی نوزاد باید از تکان دادن شدید نوزاد اجتناب کنند، زیرا می تواند عوارض بسیار ناگواری بر سلامت کودکشان به جای بگذارد.

بنابراین پیش از آن ارتباط بین استخوان های جمجمه به صورت کامل نیست همچنین بافت های نگه دارنده عضلات در سنین کودکی هنوز توانایی حمایت کامل از بافت های حساس مغز و استخوان را ندارد.

وی اظهار داشت: چون ساختار مغز نوزاد شامل مقادیر زیاد آب است، حساس و آسیب پذیر بوده همچنین عروق خونی موجود در مغز استحکام لازم را ندارد.

این استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه تکان دادن شدید نوزاد به دو علت حتی می تواند منجر به مرگ نوزاد شود، افزود: ساختار جمجمه، ستون فقرات و عضلات خیلی قوی و حمایت گر نبوده و از طرفی بافت مغز نخاع در حال رشد و بسیار حساس است بنابراین تکان های شدید نوزاد علاوه بر اینکه می تواند سبب آسیب مستقیم به بافت عصبی شود ممکن است پارگی عروق خونی و ایجاد خونریزی در فضای جمجمه و نخاع را به همراه داشته باشد.

آکاایران: از بالا انداختن و تکان دادن شدید نوزاد بپرهیزید

شریفی پور تاکید کرد: از یک سو سیستم های کنترلی بدن نوزاد ضعیف است، وقتی نوزاد به بالا پرتاب می شود نمی تواند به درستی خودش را حس کند و این امر سبب می شود که عکس العمل مناسبی از خودش بروز ندهد. از سوی دیگر، تکان دادن شدید نوزاد منجر به هراس کودکان می شود و این موقعیت از نظر روحی و مغزی به نوزاد آسیب می رساند.

وی تصریح کرد: برخی اوقات والدین نمی توانند نوزادی را که به بالا پرتاب شده، بگیرند بنابراین کودک به زمین برخورد می کند و با توجه به اینکه ساختارهای بدنش بسیار حساس است، این زمین خوردن می تواند صدمات بسیاری ناگواری مانند شکستگی، ضربه مغزی و آسیب به نخاع کودک را به همراه داشته باشد.

این استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه آسیب وارد شده به بافت مغز شامل دو نوع است، یادآور شد: هنگامی که نوزاد به بالا پرتاب می شود یا بافت مغز مستقیما دچار آسیب می شود و یا اینکه پارگی عروق (ICH)، هماتوم های ساب دورال یا اپی دورال سبب خونریزی های کشنده می شود.

شریفی پور توصیه کرد: والدین باید از تکان دادن شدید نوزاد و پرتاب کردن نوزاد به بالا و تکان های ناگهانی وی به خصوص در دو سال اول زندگی اش به طور اکید اجتناب کنند، زیرا از آنجایی که بافت مغز بسیار حساس است این تکان های شدید می تواند منجر به قطع آکسون ها (رشته های عصبی بسیار نازک) شود. در چنین شرایطی پیام عصبی به مراکز پایین تر انتقال پیدا نمی کند و این مورد حتی در عکس های معمولی هم قابل مشاهده نیست در نتیجه بیمار دچار اختلال عملکرد، فلج های حرکتی و حسی می شود.

وی یادآور شد: بافت هوشیاری، اختلال رشد تکامل مغزی، هوشی، فلج های حرکتی و حسی، اختلالات تعادلی و صدمات نخاعی از عوارض جبران ناپذیر و ناگوار آسیب های شدید نوزاد محسوب می شود.

.

منبع :