سیستم مرحله بندی بیماری برای عفونت در کودکان اچ آی وی

در خصوص کودکان طبقه بندی بالینی سازمان بهداشت جهانی به شرح زیر است.
● مرحله بالینی یک:
۱) بدون علامت
۲) لنفادنوپاتی منتشر
● مرحله بالینی دو:
۱) اسهال مزمن بدون توجیه
۲) کاندیدیاز شدید پایدار یا عود کننده بعد از دوران نوزادی
۳) کاهش وزن یا نارسایی رشد
۴) تب پایدار
۵) عفونت های باکتریایی شدید و عود کننده

● مرحله بالینی سه:
۱) عفونت های فرصت طلب نشانگر ایدز
۲) نارسایی رشد شدید
۳) انسفالوپاتی پیشرونده
۴) بدخیمی
۵) سپتی سمی یا مننژیت عود کننده
بطور کلی میتوان گفت که علایم اصلی و فرعی، مرحله نهایی آلودگی با HIV یعنی "ایدز" اینها هستند (البته در صورت مشاهده هر کدام از علایم زیر با پزشک مشورت کنید)

منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران