افت شنوایی در کودکان

شنوایی طبیعی برای رشد گفتار و زبان، حداقل در ۶ ماهأ اول زندگی، حیاتی است، چرا که این دوران، برای فراگیری گفتار و زبان بسیار حساس و مهم است. کودک شنوا، اصوات محیطی خصوصاً اصوات گفتاری را به بهترین نحو دریافت کرده و با بهره گیری از این توانایی، در او مهارت های گفتاری و زبانی به طرز مناسبی شکل می گیرد، او اشتباهات تلفظی و گفتاری خود را بواسطأ شنیدن کامل و مناسب، اصلاح می کند و با افزایش سن، مهارت های زبانی، گفتاری، تلفظی و دامنأ واژگان، برقراری ارتباط با محیط و سازگاری با آن و... گسترده می شود. لذا، شناسایی بموقع افت شنوایی در کودک مانع از عدم رشد گفتار، زبان شفاهی، مشکلات اجتماعی، عاطفی، هیجانی، شغلی، ارتباطی و اقتصادی می شود.

● عواملی که شنوایی کودک شما را به خطر می اندازد؟
الف) بدو تولد تا ۸۲ روزگی:
▪ وجود فرد مبتلا به افت شنوایی در خانواده.
▪ عفونت های مادرزادی که ایجاد آسیب شنوایی می کنند، مانند سرخچه.
▪ شکلهای غیرطبیعی سر و صورت، مانند: شکل های غیرطبیعی لاله و مجرای گوش، نداشتن شیار عمودی در قسمت میانی لب بالا.
▪ وزن کمتر از ۰۰۵۱ گرم در بدو تولد.
▪یرقان شدید نوزادی که نیاز به تعویض خون باشد.
▪ داروهایی که بر گوش اثر سمی دارند (اتوتوکسیک) مانند: جنتامایسین، استرپتومایسین
▪ مننژیت باکتریایی
▪ آپگار ۴- در دقیقأ اول، یا ۶-۰ در دقیقأ پنجم بعد از تولد.
▪ استفاده از تنفس مصنوعی به مدت ۰۱ روز یا بیشتر
▪ ابتلاء کودک به سندرم هایی که همراه با افت شنوایی هستند. مانند: سندرم واردنبرگ، سندرم آشر
ب) ۹۲ روزگی تا ۲ سالگی
▪ هرگونه شک والدین در ارتباط با وضعیت شنوایی، گفتاری، زبان و یا تأخیر رشد کودک.
مننژیت باکتریایی
▪ عوامل خطرزای دورأ نوزادی که می تواند همراه با افت شنوایی باشد. مانند: ابتلاء مادر به عفونت، سرخچه، نیاز نوزاد به تنفس مصنوعی طولانی مدت
▪ ضربه سر، خصوصاً استخوان گیجگاهی، توأم با بیهوشی.
▪ ابتلاء کودک به سندرمهایی که همراه با افت شنوایی هستند. مانند: سندرم واردنبرگ و...
▪ داروهایی که بر گوش اثر سمی دارند. مانند: جنتامایسین، استرپتومایسین.
▪ بیماریهای عفونی دوران کودکی که همراه با افت شنوایی می باشند، مانند: اوریون، سرخک و...
▪ عفونت های پایدار یا عودکننده گوش میانی همراه با ترشح که ۳ ماه یا بیشتر طول بکشد.
وقتی کودک شما مشکل شنوایی دارد
در این صورت شنوایی شناس مجرب این توانایی را دارد که نوع مشکل شنوایی کودک شما را تشخیص داده، او را برای انجام اقدامات درمانی به پزشک متخصص ارجاع دهد و یا دربارأ اقدامات توانبخشی شامل مشاوره، انتخاب، ارزیابی، تنظیم و کنترل سمعک ها، آموزش های ویژه مانند، تربیت شنوایی، گفتارخوانی، زبان آموزی، خدمات متخصصین گفتار درمانی، استفاده از کلاسهای مخصوص ناشنوایان، بعنوان مدیر و هماهنگ کننده تیم توانبخشی شنوایی، راهنمایی های لازم را بنماید.
● توانبخشی شنوایی
توانبخشی شنوایی یکی از شاخه های تخصصی شنوایی شناسی است که پس از اقدامات پزشکی لازم و ارزیابی های ادیولوژیکی آغاز می شود.
کوشش های لازم در این حیطأ آموزشی بستگی به نیازهای فردی است که دچار آسیب شنوایی شده است که در مجموع شامل ارزیابی و انتخاب سمعک مناسب و مراقبتهای پیگیر، آموزش های مفاهیم زبان، تربیت شنوایی، گفتارخوانی، زبان اشاره، اصلاح تلفظ و... می باشد.


منبع:ویستا
ویرایش و تلخیص:آکاایران