ژنیکوماستی - بزرگ شدن پستان در پسرها

ـ نشانه‌ها:
بزرگ شدن پستان در پسرها
ـ مراقبت خانگی:

۱. به کودک اطمینان دهید که این مسئله برطرف خواهد شد.
۲. سعی کنید که شرایط ناراحت کننده کودک را تخفیف دهید. مانند لباس در آوردن یا دوش گرفتن در مقابل کودکان دیگر
۳. مطمئن شوید که کودک توسط کودکان دیگر مسخره نمی‌شود.
ـ موارد احتیاط:
۱. پسران نوجوان به‌طور شایعی پستان‌های کوچکی در می‌آورند که می‌توانند تا دو سال باقی بمانند. تنها هنگامی لازم است با پزشک مشورت کنید که این حالت برای زمان طولانی باقی بماند.
۲. والدین باید نسبت به ناراحتی‌های که ژنیکوماستی می‌تواند از نظر روانی برای کودک ایجاد کند آگاه باشند و در صدد برطرف کردن آن برآیند.
۳. کودکان بسیار چاق می‌توانند تجمعات چربی در ناحیه پستان خود داشته باشند که شبیه یک پستان می‌شود ولی بافت پستانی ندارد.
۴. اگر کودک به خاطر ناراحتی سعی در پنهان کردن این عارضه (بزرگ شدن پستان‌) کند، والدین او از این مسئله آگاه نخواهند شد.


ویرایش و تلخیص:آکاایران