پورپورای هنوخ‌شوئن‌لاین

ـ مراقبت خانگی:
پزشک باید درمان آن را زیر نظر بگیرد
ـ موارد احتیاط:
۱. اگر کودک شما ضایعات پوستی ریز بنفش یا خون مردگی‌های بزرگ پیدا می‌کنند، سریعاً با پزشک تماس بگیرید.
یکی از راه‌هائی که می‌توان ضایعات پورپورا را تشخیص داد، این است که ته یک لیوان را به پوست فشار دهید. اگر بثورات باز هم قابل دیدن بودند، پورپوراست.
۲. یک ضایعه پورپورائی همچنین می‌تواند نشانگر یک بیماری وخیم خونی باشد.
۳. اگر کودک دارای پورپورای شدید هنوخ‌شوئن، دل درد شدید یا آثار خون در مدفوع دارد، سریعاً پزشک را خبر کنید.
۴. کودک مبتلا به این عارضه، باید آزمایش‌های مفصل و تست‌های ادراری و کلیوی را تا شش ماه بعد از بهبودی انجام دهد.


ویرایش و تلخیص:آکاایران